ข้อมูลหุ้น PR9

บริษัท บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2202-9999
โทรสาร 0-2202-9998
เว๊บไซต์ http://www.praram9.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน