ข้อมูลหุ้น PPPM

บริษัท บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนนรพช.อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี 76140
โทรศัพท์ 0-3289-9881-4
โทรสาร 0-3289-9885
เว๊บไซต์ https://www.ppprime.co.th/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน