คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PPP

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100, 0-2301-2101
โทรสาร 0-2398-1301
เว๊บไซต์ www.premier-products.co.th
ราคาหุ้น 2.08
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 299,995,689
No. ShareHolder (PPP) วันที่ 03/07/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 05/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด139,737,99246.58% 139,737,99246.58% 139,737,99246.58% 139,737,99246.58%
2บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด33,591,13311.20% 33,591,13311.20% (+0.11)33,275,13311.09% (+0.06)33,101,63311.03%
3ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)6,757,2002.25% 6,757,2002.25% 6,757,2002.25% 6,757,2002.25%
4น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี6,051,5002.02% (+0.05)5,920,0001.97% (-0.82)8,367,0002.79% (+1.06)5,202,7001.73%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,671,9751.89% 5,671,9751.89% 5,671,9751.89% 5,671,9751.89%
6นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช4,605,4001.54% 4,605,4001.54% 4,605,4001.54% (+0.07)4,405,4001.47%
7ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)3,967,3501.32% 3,967,3501.32% 3,967,3501.32% 3,967,3501.32%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,927,1001.31% (-0.29)4,800,6001.60% 4,786,9001.60% (-0.03)4,875,3001.63%
9นาย ธีรพล สินไชย3,868,7001.29% (-0.24)4,600,0001.53% (-0.18)5,132,5001.71% (-0.20)5,736,9001.91%
10นาย สุโชติ ฉันท์วิภว3,104,4001.03% (+0.12)2,722,0000.91% (+0.01)2,712,0000.90% 2,692,0000.90%
11นาย พงศ์ธร เจริญกุล3,100,0001.03% (+0.01)3,060,0001.02% (+0.22)2,410,0000.80% (+0.03)2,318,0000.77%
12นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์2,500,0000.83% 2,500,0000.83% 2,500,0000.83% 2,500,0000.83%
13นาย ธีระพันธ์ แสงไพบูลย์2,298,5000.77% 2,298,5000.77% 2,298,5000.77% 2,298,5000.77%
14น.ส. ชนิดา ชาญชนาไพบูลย์2,140,0000.71% (+0.02)2,083,0000.69% 2,080,0000.69% (-0.01)2,090,0000.70%
15นาย ธนนธรรม อิ่มวณิช1,725,3000.58% 1,725,3000.58% (+0.01)1,715,7000.57% (+0.02)1,658,3000.55%
16นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,604,3000.53% 1,604,3000.53% 1,604,3000.53% 1,604,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง