คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PPP

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100, 0-2301-2101
โทรสาร 0-2398-1301
เว๊บไซต์ www.premier-products.co.th
ราคาหุ้น 2.02
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 299,995,689
No. ShareHolder (PPP) วันที่ 05/03/19 วันที่ 07/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พรีเมียร์ รีสอร์ทส์ แอนด์ โฮเทลส์ จำกัด139,737,99246.58% 139,737,99246.58%
2บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด33,275,13311.09% (+0.06)33,101,63311.03%
3น.ส. อุไรวรรณ แซ่หลี8,367,0002.79% (+1.06)5,202,7001.73%
4ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)6,757,2002.25% 6,757,2002.25%
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)5,671,9751.89% 5,671,9751.89%
6นาย ธีรพล สินไชย5,132,5001.71% (-0.20)5,736,9001.91%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,786,9001.60% (-0.03)4,875,3001.63%
8นาย วิชัย วงศ์ศักดิ์วานิช4,605,4001.54% (+0.07)4,405,4001.47%
9ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)3,967,3501.32% 3,967,3501.32%
10นาย สุโชติ ฉันท์วิภว2,712,0000.90% 2,692,0000.90%
11นาย ไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์2,500,0000.83% 2,500,0000.83%
12นาย พงศ์ธร เจริญกุล2,410,0000.80% (+0.03)2,318,0000.77%
13นาย ธีระพันธ์ แสงไพบูลย์2,298,5000.77% 2,298,5000.77%
14น.ส. ชนิดา ชาญชนาไพบูลย์2,080,0000.69% (-0.01)2,090,0000.70%
15นาย ธนนธรรม อิ่มวณิช1,715,7000.57% (+0.02)1,658,3000.55%
16นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์1,604,3000.53% 1,604,3000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง