ข้อมูลหุ้น PPP

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-2100, 0-2301-2101
โทรสาร 0-2398-1301
เว๊บไซต์ www.premier-products.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน