คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PPF

บริษัท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.scbam.com
ราคาหุ้น 11.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 224,510,000
No. ShareHolder (PPF) วันที่ 01/03/21 วันที่ 13/11/20 วันที่ 17/08/20 วันที่ 14/05/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 20/11/19 วันที่ 01/08/19 วันที่ 14/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)33,676,50015.00% 33,676,50015.00% 33,676,50015.00% 33,676,50015.00% 33,676,50015.00% (+15.00)0 0 0 0 0
2สำนักงานประกันสังคม21,312,1009.49% (-0.02)21,351,9009.51% 21,351,9009.51% 21,351,9009.51% 21,351,9009.51% (-0.05)21,454,6009.56% 21,454,6009.56% 21,454,6009.56% 21,454,6009.56% 21,454,6009.56%
3บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED19,045,4008.48% 19,045,4008.48% 19,045,4008.48% 19,045,4008.48% 19,045,4008.48% 19,045,4008.48% (+8.48)0 0 0 0
4นาย พีระ ปัทมวรกุลชัย16,335,1007.28% (+0.12)16,066,3007.16% (+0.10)15,852,5007.06% (+0.19)15,430,1006.87% (+0.76)13,716,9006.11% (+0.13)13,429,7005.98% 13,429,7005.98% (+4.21)3,969,7001.77% (+0.07)3,807,9001.70% (+0.27)3,216,5001.43%
5บริษัท ปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด15,425,5506.87% 15,425,5506.87% 15,425,5506.87% 15,425,5506.87% 15,425,5506.87% (+6.87)0 0 0 0 0
6บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46% (+6.46)0 0 0
7บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) PUBLIC COMPANY LIMITED10,749,6004.79% 10,749,6004.79% 10,749,6004.79% 10,749,6004.79% 10,749,6004.79% 10,749,6004.79% (+4.79)0 0 0 0
8บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72% (+2.72)0 0 0
9บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)3,400,0001.51% 3,400,0001.51% 3,400,0001.51% 3,400,0001.51% 3,400,0001.51% 3,400,0001.51% 3,400,0001.51% (+1.51)0 0 0
10นาย ภาคภูมิ จิรารัตน์2,000,0000.89% 2,000,0000.89% (+0.01)1,965,7000.88% (+0.02)1,927,6000.86% 1,927,6000.86% 1,927,6000.86% (+0.86)0 0 0 0
11บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-15.00)33,676,50015.00% 33,676,50015.00% (+15.00)0 0 0
12บริษัทปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด0 0 0 0 0 (-6.87)15,425,5506.87% 15,425,5506.87% (+6.87)0 0 0
13บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-8.48)19,045,4008.48% (+8.48)0 0 0
14บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-4.79)10,749,6004.79% (+4.79)0 0 0
15นาย เทพฤทธิ์ ศรีชวาลา0 0 0 0 0 0 (-0.83)1,863,4000.83% (+0.83)0 0 0
16บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-15.00)33,676,50015.00% (+15.00)0 0
17บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-9.72)21,812,8009.72% 21,812,8009.72% 21,812,8009.72%
18บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-8.48)19,045,4008.48% 19,045,4008.48% 19,045,4008.48%
19บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-6.46)14,500,0006.46% 14,500,0006.46% 14,500,0006.46%
20บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-4.79)10,749,6004.79% 10,749,6004.79% 10,749,6004.79%
21บริษัท ไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-2.72)6,112,7502.72% 6,112,7502.72% 6,112,7502.72%
22บริษัท ศรีระฟ้า จำกัด0 0 0 0 0 0 0 (-2.50)5,612,7502.50% 5,612,7502.50% 5,612,7502.50%
23บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-1.51)3,400,0001.51% 3,400,0001.51% (-0.23)3,900,0001.74%
24บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียลปาร์ค จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 (-15.00)33,676,50015.00% 33,676,50015.00%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง