ข้อมูลหุ้น PORT

บริษัท บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 51/1 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 0-2386-8000
โทรสาร 0-2386-8008
เว๊บไซต์ http://sahathaiterminal.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน