คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น POPF

บริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500
โทรสาร 0-2949-1501
เว๊บไซต์ www.scbam.com
ราคาหุ้น 10.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 481,513,333
No. ShareHolder (POPF) วันที่ 01/03/21 วันที่ 13/11/20 วันที่ 17/08/20 วันที่ 21/05/20 วันที่ 02/03/20 วันที่ 20/11/19 วันที่ 01/08/19 วันที่ 18/03/19 วันที่ 21/11/18 วันที่ 07/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1สำนักงานประกันสังคม79,449,70016.50% (-0.33)81,059,40016.83% 81,059,40016.83% (-0.29)82,465,80017.12% (+0.04)82,271,80017.08% (-0.36)84,005,80017.44% (-2.08)94,011,00019.52% (-1.17)99,651,00020.69% 99,651,00020.69% (+1.06)94,544,90019.63%
2บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)28,231,4005.86% 28,231,4005.86% 28,231,4005.86% 28,231,4005.86% (+0.05)27,932,8005.81% (+0.01)27,936,1005.80% (+5.80)0 0 0 0
3บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)21,557,1004.48% 21,557,1004.48% 21,557,1004.48% 21,557,1004.48% 21,557,1004.48% (+0.05)21,357,1004.43% (+1.13)15,894,4003.30% (+3.30)0 (-2.14)10,330,3002.14% 10,330,3002.14%
4บริษัทกรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)19,130,5003.97% (+3.97)0 0 0 0 0 0 0 0 0
5บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)16,550,0003.44% 16,550,0003.44% 16,550,0003.44% 16,554,8003.44% 16,554,8003.44% 16,554,8003.44% 16,554,8003.44% (+3.44)0 (-3.44)16,554,8003.44% (+3.44)0
6บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)15,797,7003.28% 15,797,7003.28% 15,797,7003.28% 15,797,7003.28% (+0.14)15,100,0003.14% (+0.27)13,800,0002.87% (+0.40)11,919,2002.47% (+2.47)0 (-2.59)12,474,4002.59% (+2.59)0
7บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,000,0003.11% (+0.25)13,780,0002.86% (-0.25)15,000,0003.11% 15,000,0003.11% (+0.59)12,147,6002.52% (-0.59)15,000,0003.11% 15,000,0003.11% (+3.11)0 0 0
8นาย บูรณะ ชวลิตธำรง14,040,0002.92% (-0.19)15,000,0003.11% (+0.38)13,160,0002.73% (+0.07)12,820,0002.66% (+0.13)12,200,0002.53% (+0.85)8,100,0001.68% (-0.85)12,200,0002.53% (+0.87)8,000,0001.66% (+1.66)0 0
9ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)12,169,4002.53% 12,169,4002.53% 12,169,4002.53% 12,169,4002.53% (+0.17)11,342,7002.36% 11,342,7002.36% 11,342,7002.36% 11,342,7002.36% 11,342,7002.36% 11,342,7002.36%
10บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)8,208,1001.70% 8,208,1001.70% 8,208,1001.70% 8,208,1001.70% 8,208,1001.70% 8,208,1001.70% (+1.70)0 0 0 0
11บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-3.97)19,130,5003.97% 19,130,5003.97% 19,130,5003.97% 19,130,5003.97% 19,130,5003.97% (+3.97)0 0 0 0
12บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-5.80)27,936,1005.80% (+0.46)25,700,0005.34% 25,700,0005.34% (-0.04)25,895,9005.38%
13บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-3.97)19,130,5003.97% 19,130,5003.97% 19,130,5003.97% 19,130,5003.97%
14นาย ปิยะ จิตตาลาน0 0 0 0 0 0 (-1.63)7,839,7301.63% (+1.63)0 (-1.63)7,839,7301.63% 7,839,7301.63%
15บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-3.44)16,554,8003.44% (+3.44)0 (-3.64)17,554,8003.64%
16บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-3.11)15,000,0003.11% 15,000,0003.11% 15,000,0003.11%
17บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด 40 0 0 0 0 0 0 (-3.04)14,649,9003.04% (-0.96)19,283,4004.00% (-1.85)28,155,7005.85%
18บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-2.87)13,844,9002.87% (+2.87)0 0
19บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 (-2.14)10,330,3002.14% (+2.14)0 0
20บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 0 0 0 (-1.76)8,500,0001.76%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง