ข้อมูลหุ้น POLY

บริษัท บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ 888 หมู่ที่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 0-2397-9094
โทรสาร 0-2397-9097
เว๊บไซต์ https://www.polynet.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน