ข้อมูลหุ้น POLAR

บริษัท บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 503/34 อาคาร เค.เอส.แอล ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ -
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.polariscap.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน