ข้อมูลหุ้น PM

บริษัท บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1000
โทรสาร 0-2301-1020
เว๊บไซต์ www.premier-marketing.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน