ข้อมูลหุ้น PLUS

บริษัท บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์ 0-2416-9209
โทรสาร 0-2416-0219
เว๊บไซต์ www.royalplus.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน