ข้อมูลหุ้น PLAT

บริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคารเดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2121-9999
โทรสาร 0-2121-9000
เว๊บไซต์ http://theplatinumgroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน