ข้อมูลหุ้น PLANB

บริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
โทรสาร 0-2530-8057
เว๊บไซต์ www.planbmedia.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน