คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PLANB

บริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
โทรสาร 0-2530-8057
เว๊บไซต์ www.planbmedia.co.th
ราคาหุ้น 8.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,882,296,134
No. ShareHolder (PLANB) วันที่ 29/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์974,068,10025.09% 974,068,10025.09% (-3.31)1,002,568,10028.40%
2บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)730,004,70518.80% (+18.80)0 0
3CLSA LIMITED186,036,9254.79% 186,036,9254.79% (-2.13)244,275,4476.92%
4นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์168,348,3574.34% (-0.64)193,310,8574.98% (+1.39)126,580,0003.59%
5กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว149,050,4003.84% (+0.14)143,481,6003.70% (-0.75)156,954,6004.45%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด120,473,5593.10% (+0.96)83,099,4222.14% (+0.82)46,534,8761.32%
7KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED104,963,5002.70% (-1.73)171,863,1404.43% (+4.43)0
8กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2573,220,6001.89% 73,220,6001.89% (-0.30)77,460,2002.19%
9กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล66,075,9001.70% (-0.31)78,024,0002.01% (-0.44)86,550,2002.45%
10นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์58,238,5221.50% 58,238,5221.50% (-5.75)255,780,7587.25%
11กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ49,222,7001.27% (+0.08)46,218,0001.19% (-0.11)45,741,5001.30%
12กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ31,387,0000.81% (+0.04)30,086,2000.77% (-0.12)31,466,4000.89%
13กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3030,962,0000.80% (+0.26)21,077,1000.54% (+0.54)0
14กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล29,611,3000.76% (-0.11)33,812,3000.87% (+0.13)26,027,6000.74%
15UBS AG HONG KONG BRANCH27,607,5870.71% (+0.71)0 0
16กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ25,141,9000.65% (-0.01)25,582,6000.66% (+0.06)21,221,4000.60%
17SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED23,482,4000.60% (+0.60)0 0
18กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว21,670,0000.56% (+0.56)0 0
19STATE STREET EUROPE LIMITED21,345,3780.55% (+0.55)0 0
20น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์20,000,0000.52% (+0.52)0 0
21บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)0 (-18.85)731,804,70518.85% (+18.85)0
22นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย0 (-1.22)47,500,0001.22% (+1.22)0
23นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร0 (-0.61)23,607,5870.61% (-0.06)23,607,5870.67%
24กองทุนเปิด บัวแก้ว0 (-0.60)23,206,5000.60% (-0.05)23,025,0000.65%
25บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.53)20,508,3000.53% (+0.53)0
26กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 (-0.52)20,057,7000.52% (+0.52)0
27PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED0 0 (-11.30)398,806,10411.30%
28OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED0 0 (-1.80)63,571,1041.80%
29N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.64)57,854,9001.64%
30นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม0 0 (-1.22)43,200,0001.22%
31HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 (-0.86)30,458,9000.86%
32บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 (-0.55)19,404,7000.55%
33กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 (-0.50)17,653,4000.50%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง