คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PLANB

บริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
โทรสาร 0-2530-8057
เว๊บไซต์ www.planbmedia.co.th
ราคาหุ้น 6.65
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,882,296,134
No. ShareHolder (PLANB) วันที่ 25/11/20 วันที่ 29/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 14/11/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 10/05/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์974,068,10025.09% 974,068,10025.09% 974,068,10025.09% 974,068,10025.09% 974,068,10025.09% 974,068,10025.09% (-3.31)1,002,568,10028.40%
2บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน)760,181,00519.58% (-0.34)773,316,80519.92% (+1.06)732,234,10518.86% (+0.06)730,004,70518.80% (+18.80)0 0 0
3นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์192,587,6584.96% 192,587,6584.96% 192,587,6584.96% (+0.01)192,287,6584.95% (+0.61)168,348,3574.34% (-0.64)193,310,8574.98% (+1.39)126,580,0003.59%
4กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว190,610,5004.91% (+0.08)187,394,1004.83% (+0.54)166,490,0004.29% (+0.45)149,050,4003.84% 149,050,4003.84% (+0.14)143,481,6003.70% (-0.75)156,954,6004.45%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด138,938,3113.58% (+0.43)122,424,2663.15% (-2.09)203,439,7785.24% (+2.22)117,289,4203.02% (-0.08)120,473,5593.10% (+0.96)83,099,4222.14% (+0.82)46,534,8761.32%
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2596,043,8002.47% (+0.12)91,403,8002.35% (+0.30)79,537,1002.05% (+0.13)74,730,8001.92% (+0.03)73,220,6001.89% 73,220,6001.89% (-0.30)77,460,2002.19%
7น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์68,301,3621.76% (-0.07)71,001,3621.83% (-0.18)78,005,4622.01% (-0.13)83,136,2622.14% (+1.62)20,000,0000.52% (+0.52)0 0
8THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED66,340,0001.71% (+1.06)25,273,4000.65% (+0.65)0 0 0 0 0
9กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ64,138,6001.65% (+0.03)63,004,9001.62% (+0.27)52,255,9001.35% (+0.07)49,712,5001.28% (+0.01)49,222,7001.27% (+0.08)46,218,0001.19% (-0.11)45,741,5001.30%
10กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล58,272,0001.50% 58,272,0001.50% 58,272,0001.50% 58,272,0001.50% (-0.20)66,075,9001.70% (-0.31)78,024,0002.01% (-0.44)86,550,2002.45%
11นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์58,238,5221.50% 58,238,5221.50% 58,238,5221.50% 58,238,5221.50% 58,238,5221.50% 58,238,5221.50% (-5.75)255,780,7587.25%
12กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ41,361,8001.07% (+0.05)39,541,6001.02% (+0.11)35,341,4000.91% (+0.10)31,387,0000.81% 31,387,0000.81% (+0.04)30,086,2000.77% (-0.12)31,466,4000.89%
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED40,164,1671.03% (-0.59)62,879,8001.62% (-0.29)74,051,5001.91% (-0.06)76,426,4001.97% (+1.37)23,482,4000.60% (+0.60)0 0
14กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล38,247,6000.99% 38,247,6000.99% 38,247,6000.99% (+0.01)38,044,4000.98% (+0.22)29,611,3000.76% (-0.11)33,812,3000.87% (+0.13)26,027,6000.74%
15กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3030,982,1000.80% 30,982,1000.80% (+0.15)25,168,6000.65% (-0.12)29,945,6000.77% (-0.03)30,962,0000.80% (+0.26)21,077,1000.54% (+0.54)0
16นาย พงษ์ศักดิ์ ธีรนิพัทธ์29,000,0000.75% (-0.02)29,800,0000.77% (-0.05)32,000,0000.82% (-0.01)32,200,0000.83% (+0.83)0 0 0
17กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ26,321,2000.68% (+0.68)0 0 0 0 0 0
18กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว25,112,9000.65% (+0.65)0 0 0 0 0 0
19กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ23,919,4000.62% 23,919,4000.62% 23,919,4000.62% (-0.03)25,141,9000.65% 25,141,9000.65% (-0.01)25,582,6000.66% (+0.06)21,221,4000.60%
20บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)22,221,9000.57% (+0.57)0 (-0.58)22,410,5000.58% (+0.58)0 0 (-0.53)20,508,3000.53% (+0.53)0
21กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว21,800,0000.56% (+0.02)20,881,5000.54% (+0.54)0 0 0 0 0
22STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-0.65)25,160,1700.65% (-0.57)47,453,4171.22% (+0.64)22,702,0170.58% (+0.03)21,345,3780.55% (+0.55)0 0
23KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 0 (-0.66)25,620,0000.66% (+0.09)22,000,0000.57% (-2.13)104,963,5002.70% (-1.73)171,863,1404.43% (+4.43)0
24กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว0 0 0 (-0.56)21,670,0000.56% 21,670,0000.56% (+0.56)0 0
25บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-18.80)730,004,70518.80% (+18.80)0 0
26CLSA LIMITED0 0 0 0 (-4.79)186,036,9254.79% 186,036,9254.79% (-2.13)244,275,4476.92%
27UBS AG HONG KONG BRANCH0 0 0 0 (-0.71)27,607,5870.71% (+0.71)0 0
28บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-18.85)731,804,70518.85% (+18.85)0
29นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย0 0 0 0 0 (-1.22)47,500,0001.22% (+1.22)0
30นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร0 0 0 0 0 (-0.61)23,607,5870.61% (-0.06)23,607,5870.67%
31กองทุนเปิด บัวแก้ว0 0 0 0 0 (-0.60)23,206,5000.60% (-0.05)23,025,0000.65%
32กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว0 0 0 0 0 (-0.52)20,057,7000.52% (+0.52)0
33PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED0 0 0 0 0 0 (-11.30)398,806,10411.30%
34OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED0 0 0 0 0 0 (-1.80)63,571,1041.80%
35N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 (-1.64)57,854,9001.64%
36นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม0 0 0 0 0 0 (-1.22)43,200,0001.22%
37HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 0 0 0 0 0 (-0.86)30,458,9000.86%
38บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 0 0 0 0 0 (-0.55)19,404,7000.55%
39กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 0 0 0 0 0 (-0.50)17,653,4000.50%
แพลน บี มีเดีย ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)MACO -บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)SET367,200,000
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง