คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PLANB

บริษัท บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์
ที่อยู่ 1213/420 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2530-8053-6
โทรสาร 0-2530-8057
เว๊บไซต์ www.planbmedia.co.th
ราคาหุ้น 8.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,882,296,134
No. ShareHolder (PLANB) วันที่ 10/05/19 วันที่ 02/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์974,068,10025.09% (-3.31)1,002,568,10028.40%
2บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)731,804,70518.85% (+18.85)0
3นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์193,310,8574.98% (+1.39)126,580,0003.59%
4CLSA LIMITED186,036,9254.79% (-2.13)244,275,4476.92%
5KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED171,863,1404.43% (+4.43)0
6กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว143,481,6003.70% (-0.75)156,954,6004.45%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด83,099,4222.14% (+0.82)46,534,8761.32%
8กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล78,024,0002.01% (-0.44)86,550,2002.45%
9กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/2573,220,6001.89% (-0.30)77,460,2002.19%
10นาย พินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์58,238,5221.50% (-5.75)255,780,7587.25%
11นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย47,500,0001.22% (+1.22)0
12กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ46,218,0001.19% (-0.11)45,741,5001.30%
13กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล33,812,3000.87% (+0.13)26,027,6000.74%
14กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ30,086,2000.77% (-0.12)31,466,4000.89%
15กองทุนเปิด เค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ25,582,6000.66% (+0.06)21,221,4000.60%
16นาย เอกภักดิ์ นิราพาธพงศ์พร23,607,5870.61% (-0.06)23,607,5870.67%
17กองทุนเปิด บัวแก้ว23,206,5000.60% (-0.05)23,025,0000.65%
18กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/3021,077,1000.54% (+0.54)0
19บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)20,508,3000.53% (+0.53)0
20กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครือซิเมนต์ไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว20,057,7000.52% (+0.52)0
21PLAN B INVESTMENT HOLDING LIMITED0 (-11.30)398,806,10411.30%
22OUTDOOR MEDIA INVESTMENTS LIMITED0 (-1.80)63,571,1041.80%
23N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 (-1.64)57,854,9001.64%
24นาย พิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม0 (-1.22)43,200,0001.22%
25HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD0 (-0.86)30,458,9000.86%
26บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด0 (-0.55)19,404,7000.55%
27กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ0 (-0.50)17,653,4000.50%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง