ข้อมูลหุ้น PK

บริษัท บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ที่อยู่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2328-1032-49
โทรสาร 0-2328-1245, 0-2328-1058
เว๊บไซต์ www.patkol.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน