ข้อมูลหุ้น PIN

บริษัท บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ถนนสายหนองค้อ-แหลมฉบัง ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-2294-0066 ต่อ 291
โทรสาร -
เว๊บไซต์ https://www.pinthongindustrial.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน