คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PG

บริษัท บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2685-6500
โทรสาร 0-2294-5159
เว๊บไซต์ www.pg.co.th
ราคาหุ้น 5.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 95,971,530
No. ShareHolder (PG) วันที่ 08/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)13,484,00014.05% 13,484,00014.05%
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)13,228,66613.78% 13,228,66613.78%
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)8,450,0008.80% 8,450,0008.80%
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด7,290,0007.59% 7,290,0007.59%
5นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา5,256,6665.48% 5,256,6665.48%
6บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,040,0005.25% 5,040,0005.25%
7บริษัท นราภรณ์ จำกัด4,430,5334.62% 4,430,5334.62%
8นาย สำเริง มนูญผล4,186,2004.36% (-0.29)4,467,9004.65%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,391,8673.53% (+0.28)3,123,8673.25%
10นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา3,282,9333.42% 3,282,9333.42%
11นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร2,014,6882.10% (+0.02)1,999,8882.08%
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา1,468,1331.53% 1,468,1331.53%
13นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์1,294,0001.35% (+0.26)1,045,1001.09%
14นาย ประกอบ จิรกิติ1,031,5661.07% (+0.03)1,000,6661.04%
15นาง เรวดี ธนสารศิลป์1,000,0001.04% 1,000,0001.04%
16นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์835,8000.87% 835,8000.87%
17นาง สมพร ติยะวิบูลย์ศิริ795,0000.83% 795,0000.83%
18นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์704,0000.73% 704,0000.73%
19บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด686,6660.72% 686,6660.72%
20นาย ศักดิ์ชัย นิยะถิรกุล653,3330.68% 653,3330.68%
21นาง สุกัญญา ปวโรฬารวิทยา541,6660.56% 541,6660.56%
22น.ส. สุมาลี กิตติพิพัฒน์พงศ์487,4000.51% (+0.51)0
23น.ส. สุมาลี กิตติพิพัฒนพงศ์0 (-0.51)487,4000.51%
ประชาอาภรณ์ ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)ICC -บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)SET69,957,720
2บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)SCG -บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)SET20,598,480
Total90,556,200

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง