คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PG

บริษัท บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2685-6500
โทรสาร 0-2294-5159
เว๊บไซต์ www.pg.co.th
ราคาหุ้น 6.60
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 95,971,530
No. ShareHolder (PG) วันที่ 12/05/21 วันที่ 12/03/21 วันที่ 30/06/20 วันที่ 24/04/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 08/05/19 วันที่ 09/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)13,484,00014.05% 13,484,00014.05% 13,484,00014.05% 13,484,00014.05% 13,484,00014.05% 13,484,00014.05% 13,484,00014.05%
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)13,228,66613.78% 13,228,66613.78% 13,228,66613.78% 13,228,66613.78% 13,228,66613.78% 13,228,66613.78% 13,228,66613.78%
3บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)8,450,0008.80% 8,450,0008.80% 8,450,0008.80% 8,450,0008.80% 8,450,0008.80% 8,450,0008.80% 8,450,0008.80%
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด7,290,0007.59% 7,290,0007.59% 7,290,0007.59% 7,290,0007.59% 7,290,0007.59% 7,290,0007.59% 7,290,0007.59%
5นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา5,256,6665.48% 5,256,6665.48% 5,256,6665.48% 5,256,6665.48% 5,256,6665.48% 5,256,6665.48% 5,256,6665.48%
6บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)5,040,0005.25% 5,040,0005.25% 5,040,0005.25% 5,040,0005.25% 5,040,0005.25% 5,040,0005.25% 5,040,0005.25%
7นาย สำเริง มนูญผล4,174,1004.35% 4,174,1004.35% (-0.01)4,186,2004.36% 4,186,2004.36% 4,186,2004.36% 4,186,2004.36% (-0.29)4,467,9004.65%
8บริษัท นราภรณ์ จำกัด3,730,5333.89% 3,730,5333.89% (-0.73)4,430,5334.62% 4,430,5334.62% 4,430,5334.62% 4,430,5334.62% 4,430,5334.62%
9บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด3,400,4673.54% (+0.02)3,380,9673.52% (-0.01)3,389,0673.53% 3,392,9673.53% 3,392,8673.53% 3,391,8673.53% (+0.28)3,123,8673.25%
10นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา3,386,1333.53% 3,386,1333.53% 3,386,1333.53% 3,386,1333.53% 3,386,1333.53% (+0.11)3,282,9333.42% 3,282,9333.42%
11นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร0 0 (-2.10)2,014,6882.10% 2,014,6882.10% 2,014,6882.10% 2,014,6882.10% (+0.02)1,999,8882.08%
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 (-1.53)1,468,1331.53% 1,468,1331.53% 1,468,1331.53% 1,468,1331.53% 1,468,1331.53%
13นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์0 0 (-1.40)1,340,0001.40% (+0.01)1,330,0001.39% 1,330,0001.39% (+0.04)1,294,0001.35% (+0.26)1,045,1001.09%
14นาย ประกอบ จิรกิติ0 0 (-1.10)1,057,2661.10% 1,051,5661.10% 1,051,5661.10% (+0.03)1,031,5661.07% (+0.03)1,000,6661.04%
15นาง เรวดี ธนสารศิลป์0 0 (-1.04)1,000,0001.04% 1,000,0001.04% 1,000,0001.04% 1,000,0001.04% 1,000,0001.04%
16นาง สุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์0 0 (-0.87)835,8000.87% 835,8000.87% 835,8000.87% 835,8000.87% 835,8000.87%
17นาง สมพร ติยะวิบูลย์ศิริ0 0 (-0.83)795,0000.83% 795,0000.83% 795,0000.83% 795,0000.83% 795,0000.83%
18นาย พิสิฐ พฤกษ์ไพบูลย์0 0 (-0.73)704,0000.73% 704,0000.73% 704,0000.73% 704,0000.73% 704,0000.73%
19บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด0 0 (-0.72)686,6660.72% 686,6660.72% 686,6660.72% 686,6660.72% 686,6660.72%
20นาย ศักดิ์ชัย นิยะถิรกุล0 0 (-0.68)653,3330.68% 653,3330.68% 653,3330.68% 653,3330.68% 653,3330.68%
21นาง สุกัญญา ปวโรฬารวิทยา0 0 (-0.56)541,6660.56% 541,6660.56% 541,6660.56% 541,6660.56% 541,6660.56%
22น.ส. สุมาลี กิตติพิพัฒน์พงศ์0 0 (-0.51)487,4000.51% 487,4000.51% 487,4000.51% 487,4000.51% (+0.51)0
23น.ส. สุมาลี กิตติพิพัฒนพงศ์0 0 0 0 0 0 (-0.51)487,4000.51%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง