ข้อมูลหุ้น PF

บริษัท บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ อาคารวรสมบัติ ชั้น 17, 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2245-6640-7
โทรสาร 0-2247-3328
เว๊บไซต์ www.pf.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน