ข้อมูลหุ้น PERM

บริษัท บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ เลขที่ 4, 95-96 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-3482-5090-100
โทรสาร 0-3482-5078, 0-3482-5079, 0-3482-5081
เว๊บไซต์ www.permsin.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน