คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PE

บริษัท บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย์
ที่อยู่ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค, 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 0-2301-1000, 0-2398-0029, 0-2301-1500
โทรสาร 0-2398-1188, 0-2398-0701
เว๊บไซต์ www.pe.premier.co.th
ราคาหุ้น 0.03
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 800,080,453
No. ShareHolder (PE) วันที่ 02/03/20 วันที่ 04/03/19 วันที่ 05/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท พรีเมียร์ ฟิชชั่น แคปปิตอล จำกัด199,700,08124.96% 199,700,00024.96% 199,700,00024.96%
2นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร196,000,00024.50% 196,000,00024.50% 196,000,00024.50%
3บริษัท พรีเมียร์ โกลเบิล คอร์เปอเรชั่น จำกัด42,060,2725.26% 42,060,2725.26% (+5.26)0
4บริษัท พรีเมียร์ แพลนเนอร์ จำกัด41,410,6165.18% 41,410,6165.18% 41,410,6165.18%
5COMMERZBANK AG, SINGAPORE BRANCH22,974,7802.87% 22,974,7802.87% 22,974,7802.87%
6บริษัท ลิควิเดชั่น 3 จำกัด14,056,0221.76% 14,056,0221.76% 14,056,0221.76%
7นาง วิมลทิพย์ พงศธร13,416,2351.68% 13,416,2351.68% 13,416,2351.68%
8นาย ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์12,500,0001.56% (+0.06)12,010,0001.50% 12,000,0001.50%
9ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)11,964,4951.50% 11,964,4951.50% 11,964,4951.50%
10น.ส. สมจิตต์ ธาราอมรรัตน์9,521,5001.19% (+0.11)8,650,0001.08% 8,650,0001.08%
11นาย สุชาติ หวังสว่างกุล8,168,0001.02% (+1.02)0 0
12ร.ต. เสรี โอสถานุเคราะห์8,100,0711.01% 8,100,0711.01% 8,100,0711.01%
13บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,644,5000.96% (+0.01)7,636,5000.95% (-0.04)7,943,6000.99%
14นาย สิริพงษ์ คณาคุปต์6,805,0000.85% (+0.01)6,721,5000.84% (+0.08)6,050,0000.76%
15นาย ประเสริฐ เผ่าเกียรติ์4,430,0000.55% (+0.55)0 0
16นาย ธำรงรัตน์ พิศาลบุตร4,288,3000.54% 4,288,3000.54% 4,288,3000.54%
17น.ส. พนิดา ธาราอมรรัตน์4,061,5000.51% (+0.51)0 0
18บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)0 (-0.72)5,734,4810.72% (-0.05)6,195,7810.77%
19บริษัท พรีเมียร์โกลเบิลคอร์เปอเรชั่น จำกัด0 0 (-5.26)42,060,2725.26%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง