คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PDJ

บริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2769-9999, 0-2361-3311
โทรสาร 0-2398-2143, 0-2399-4874
เว๊บไซต์ www.pranda.com
ราคาหุ้น 1.11
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 486,725,714
No. ShareHolder (PDJ) วันที่ 01/06/20 วันที่ 16/03/20 วันที่ 15/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ประทีป ตั้งมติธรรม47,358,4129.73% 47,358,4129.73% (+0.06)43,595,4569.67% (-0.39)41,179,70010.06%
2นาย สมชาย ปัดภัย25,062,5505.15% 25,062,5505.15% (+0.29)21,912,0754.86% (+1.05)15,594,3003.81%
3นาง พนิดา เตียสุวรรณ์24,990,0545.13% (+0.01)24,931,7545.12% (+0.10)22,609,7575.02% (+0.35)19,107,1604.67%
4นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์24,745,9725.08% 24,745,9725.08% (-0.10)23,371,1965.18% (-0.19)21,996,4205.37%
5น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์21,676,2304.45% (+0.01)21,596,6304.44% 20,021,3454.44% 18,170,9604.44%
6บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด19,039,7863.91% (+0.19)18,129,7863.72% (+0.23)15,718,9433.49% (-0.12)14,794,3003.61%
7นาย ปริวรรต ปัดภัย14,480,0002.98% 14,480,0002.98% (+2.98)0 0
8นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์13,262,1222.72% (+0.15)12,532,1222.57% (+0.25)10,454,2112.32% (+0.54)7,271,7001.78%
9BANK OF SINGAPORE LIMITED13,113,3862.69% (-0.05)13,325,2862.74% (-0.05)12,584,9932.79% (-0.10)11,844,7002.89%
10นาง ปราณี คุณประเสริฐ12,417,3522.55% (+0.06)12,117,3522.49% (-0.06)11,497,9562.55% (+0.13)9,910,3602.42%
11บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด11,902,8242.45% (+0.32)10,371,2802.13% (-2.47)20,729,1244.60% (+0.54)16,606,7004.06%
12นาง รัชรา พรรุ่งโรจน์10,767,8042.21% 10,767,8042.21% (-0.05)10,172,6822.26% (+2.26)0
13นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์10,440,6302.15% 10,440,6302.15% (-0.04)9,860,5952.19% (-0.08)9,280,5602.27%
14นาย สุกฤตย์ สุรบถโสภณ10,000,0002.05% (+1.10)4,625,0000.95% (+0.95)0 0
15นาง ประพีร์ สรไกรกิติกูล8,336,3161.71% 8,336,3161.71% (-0.04)7,868,1881.75% (-0.06)7,400,0601.81%
16นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์7,945,0001.63% 7,945,0001.63% (-0.01)7,404,1251.64% (-0.01)6,770,0001.65%
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล6,505,0001.34% 6,505,0001.34% (-0.41)7,887,9001.75% (-0.18)7,887,9001.93%
18น.ส. จรุณีย์ เตียสุวรรณ์5,456,2501.12% 5,456,2501.12% (-0.02)5,153,1251.14% (-0.04)4,850,0001.18%
19กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ5,152,4001.06% 5,152,4001.06% (-0.32)6,227,6001.38% (-0.14)6,227,6001.52%
20นาย ธเนศ อมรพิทักษ์กูล5,000,0001.03% 5,000,0001.03% (+1.03)0 0
21นาง ช่อผกา พรรัตนรังสี4,300,0000.88% (+0.24)3,100,0000.64% (-0.03)3,000,0000.67% (+0.67)0
22น.ส. ฐิติกุล แซ่เกียง4,268,0250.88% 4,268,0250.88% (+0.88)0 0
23นาย อนุชิต วีระวุฒิวงศ์4,000,0000.82% (+0.10)3,480,0000.72% (+0.12)2,700,0000.60% (-0.02)2,544,0000.62%
24นาง เกษมศานต์ คำไสย์3,970,4620.82% 3,970,4620.82% (-0.01)3,749,8810.83% (-0.03)3,529,3000.86%
25นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล3,797,3620.78% (+0.17)2,962,3620.61% (+0.06)2,491,5620.55% (-0.02)2,345,0000.57%
26ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์3,439,9000.71% 3,439,9000.71% 3,180,5000.71% (-0.13)3,449,5000.84%
27นาย วิชิต ลออเสถียรกุล3,400,0000.70% (-0.05)3,630,0000.75% (-0.08)3,729,5000.83% (+0.06)3,149,1000.77%
28นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์3,060,5620.63% 3,060,5620.63% (-0.01)2,890,5310.64% (-0.02)2,720,5000.66%
29นาง ปราณี เผอิญโชค3,000,0000.62% (+0.11)2,500,0000.51% (+0.51)0 0
30นาย คธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข2,800,0000.58% (+0.58)0 0 0
31MR. ARI LEON DANIEL NORMAN2,467,1250.51% 2,467,1250.51% (-0.04)2,467,1250.55% (-0.02)2,322,0000.57%
32STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-2.46)11,953,4772.46% (-0.73)14,370,4573.19% (+0.11)12,613,8003.08%
33J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND0 (-0.97)4,729,5630.97% (-0.29)5,685,8041.26% (-0.05)5,351,3451.31%
34CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL0 (-0.68)3,310,8620.68% (-0.20)3,980,2310.88% (+0.88)0
35นาย ดุษฎี จันทราธรกุล0 0 (-0.73)3,272,5000.73% (+0.73)0
36นาย กิตติชัย ไกรก่อกิจ0 0 (-0.67)3,000,0000.67% (+0.67)0
37SE ASIA (TYBE B) NOMINEES LLC0 0 (-0.52)2,342,2720.52% (-0.02)2,204,4920.54%
38น.ส. รัชรา พรรุ่งโรจน์0 0 0 (-2.33)9,521,9602.33%
39CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL0 0 0 (-0.91)3,746,1000.91%
40นาย กานต์พัทธ์ สกุลพรพัชร0 0 0 (-0.75)3,080,0000.75%
41นาย วีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์0 0 0 (-0.61)2,505,5000.61%
42นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร0 0 0 (-0.53)2,180,0000.53%
43นาง ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์0 0 0 (-0.52)2,139,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง