คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PDJ

บริษัท บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2769-9999, 0-2361-3311
โทรสาร 0-2398-2143, 0-2399-4874
เว๊บไซต์ www.pranda.com
ราคาหุ้น 1.57
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 450,832,017
No. ShareHolder (PDJ) วันที่ 15/03/19 วันที่ 14/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ประทีป ตั้งมติธรรม43,595,4569.67% (-0.39)41,179,70010.06%
2นาย ปรีดา เตียสุวรรณ์23,371,1965.18% (-0.19)21,996,4205.37%
3นาง พนิดา เตียสุวรรณ์22,609,7575.02% (+0.35)19,107,1604.67%
4นาย สมชาย ปัดภัย21,912,0754.86% (+1.05)15,594,3003.81%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,729,1244.60% (+0.54)16,606,7004.06%
6น.ส. พิทยา เตียสุวรรณ์20,021,3454.44% 18,170,9604.44%
7บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จำกัด15,718,9433.49% (-0.12)14,794,3003.61%
8STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY14,370,4573.19% (+0.11)12,613,8003.08%
9BANK OF SINGAPORE LIMITED12,584,9932.79% (-0.10)11,844,7002.89%
10นาง ปราณี คุณประเสริฐ11,497,9562.55% (+0.13)9,910,3602.42%
11นาย สุรพล หาญชนะพานิชย์10,454,2112.32% (+0.54)7,271,7001.78%
12นาง รัชรา พรรุ่งโรจน์10,172,6822.26% (+2.26)0
13นาย ปราโมทย์ เตียสุวรรณ์9,860,5952.19% (-0.08)9,280,5602.27%
14กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล7,887,9001.75% (-0.18)7,887,9001.93%
15นาง ประพีร์ สรไกรกิติกูล7,868,1881.75% (-0.06)7,400,0601.81%
16นาย ปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์7,404,1251.64% (-0.01)6,770,0001.65%
17กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ6,227,6001.38% (-0.14)6,227,6001.52%
18J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND5,685,8041.26% (-0.05)5,351,3451.31%
19น.ส. จรุณีย์ เตียสุวรรณ์5,153,1251.14% (-0.04)4,850,0001.18%
20CITI (NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL3,980,2310.88% (+0.88)0
21นาง เกษมศานต์ คำไสย์3,749,8810.83% (-0.03)3,529,3000.86%
22นาย วิชิต ลออเสถียรกุล3,729,5000.83% (+0.06)3,149,1000.77%
23นาย ดุษฎี จันทราธรกุล3,272,5000.73% (+0.73)0
24ดร. ชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์3,180,5000.71% (-0.13)3,449,5000.84%
25นาง ช่อผกา พรรัตนรังสี3,000,0000.67% (+0.67)0
26นาย กิตติชัย ไกรก่อกิจ3,000,0000.67% (+0.67)0
27นาง สุนันทา เตียสุวรรณ์2,890,5310.64% (-0.02)2,720,5000.66%
28นาย อนุชิต วีระวุฒิวงศ์2,700,0000.60% (-0.02)2,544,0000.62%
29นาย สุวินัย สุวรรณหิรัญกุล2,491,5620.55% (-0.02)2,345,0000.57%
30MR. ARI LEON DANIEL NORMAN2,467,1250.55% (-0.02)2,322,0000.57%
31SE ASIA (TYBE B) NOMINEES LLC2,342,2720.52% (-0.02)2,204,4920.54%
32น.ส. รัชรา พรรุ่งโรจน์0 (-2.33)9,521,9602.33%
33CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUS PTY LTD-HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE GLO SMALL0 (-0.91)3,746,1000.91%
34นาย กานต์พัทธ์ สกุลพรพัชร0 (-0.75)3,080,0000.75%
35นาย วีระกิตต์ อภิรัฐประชาศิลป์0 (-0.61)2,505,5000.61%
36นาง วิรุณศรี ใต้ฟ้ายงวิจิตร0 (-0.53)2,180,0000.53%
37นาง ชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์0 (-0.52)2,139,9000.52%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง