คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PDI

บริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ เหมืองแร่
ที่อยู่ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2695-9499
โทรสาร 0-2695-9495
เว๊บไซต์ www.padaeng.com
ราคาหุ้น 12.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 225,999,600
No. ShareHolder (PDI) ข้อมูลประจำวันที่ 03/05/18 จำนวนหุ้น สัดส่วนถือหุ้น % จำนวนเงิน (บาท) เทียบกับวันก่อน
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)56,499,90025.00%677,998,800-
2กระทรวงการคลัง31,200,00013.81%374,400,000-
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด13,778,0576.10%165,336,684-
4นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์4,002,4001.77%48,028,800-
5ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,301,0701.46%39,612,840-
6นาย ธวัช ตันติเมธ2,939,7001.30%35,276,400-
7นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์2,133,4000.94%25,600,800-
8นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี2,008,4000.89%24,100,800-
9NORBAX, INC.1,699,2000.75%20,390,400-
10NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC1,660,2900.73%19,923,480-
11นาย นาวิน ชายชีวินลิขิต1,650,7500.73%19,809,000-
12STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY1,637,2000.72%19,646,400-
13บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1,600,0000.71%19,200,000-
14นาย วิชัย นิลพงษ์1,500,0000.66%18,000,000-
15น.ส. อานา นิธิรักษา1,475,0000.65%17,700,000-
16นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,380,0000.61%16,560,000-
17บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,367,3000.61%16,407,600-
18นาง สุกัลยา ทองพันธ์1,330,8000.59%15,969,600-
19นาง พิริยา อภิธโนทัย1,312,0000.58%15,744,000-
20นาย บำรุง ศรีงาน1,202,9010.53%14,434,812-
ผาแดงอินดัสทรี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET107,110,449
2บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET66,817,530
3บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)TLHPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้SET17,438,580
Total191,366,559
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง