คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PDI

บริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ เหมืองแร่
ที่อยู่ อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 26-27, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2695-9499
โทรสาร 0-2695-9495
เว๊บไซต์ www.padaeng.com
ราคาหุ้น 7.05
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 225,999,600
No. ShareHolder (PDI) วันที่ 19/03/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)56,499,90025.00% 56,499,90025.00%
2กระทรวงการคลัง31,200,00013.81% 31,200,00013.81%
3LGT BANK (SINGAPORE) LTD9,309,5004.12% (+4.12)0
4บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด7,944,6783.52% (-2.58)13,778,0576.10%
5นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์4,157,4001.84% (+0.07)4,002,4001.77%
6นาย ธวัช ตันติเมธ3,495,3001.55% (+0.25)2,939,7001.30%
7ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)3,301,0701.46% 3,301,0701.46%
8นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ3,023,0001.34% (+1.34)0
9นาง สุกัลยา ทองพันธ์2,366,3001.05% (+0.46)1,330,8000.59%
10นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์2,133,4000.94% 2,133,4000.94%
11นาง นันทา รุ่งนพคุณศรี2,008,4000.89% 2,008,4000.89%
12น.ส. อานา นิธิรักษา1,855,0000.82% (+0.17)1,475,0000.65%
13นาย นาวิน ชายชีวินลิขิต1,650,7500.73% 1,650,7500.73%
14บริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด1,500,0000.66% (-0.05)1,600,0000.71%
15นาง พิริยา อภิธโนทัย1,462,0000.65% (+0.07)1,312,0000.58%
16นาย ศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย1,380,0000.61% 1,380,0000.61%
17บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)1,367,3000.61% 1,367,3000.61%
18กองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF1,138,5000.50% (+0.50)0
19NORBAX, INC.0 (-0.75)1,699,2000.75%
20NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC0 (-0.73)1,660,2900.73%
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.72)1,637,2000.72%
22นาย วิชัย นิลพงษ์0 (-0.66)1,500,0000.66%
23นาย บำรุง ศรีงาน0 (-0.53)1,202,9010.53%
ผาแดงอินดัสทรี ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)CGD -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)SET87,221,225
2บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)MFC -บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน)SET58,771,440
3บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ( มหาชน ) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)CGH -บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)SET26,001,134
4บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)TLHPF -กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้SET16,690,100
Total188,683,899
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง