ข้อมูลหุ้น PCSGH

บริษัท บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ยานยนต์
ที่อยู่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280
โทรศัพท์ 0-4470-1300
โทรสาร 0-4470-1399
เว๊บไซต์ www.pcsgh.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน