คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น PATO

บริษัท บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9
โทรสาร 0-2318-0367
เว๊บไซต์ www.patochemical.com
ราคาหุ้น 12.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 142,372,881
No. ShareHolder (PATO) วันที่ 15/03/19 วันที่ 15/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย เมธา ตริลลิต21,000,00014.75% 21,000,00014.75%
2นาย วิวัฒน์ ตริลลิต15,000,00010.54% 15,000,00010.54%
3น.ส. รัชนี ตริลลิต11,500,0008.08% 11,500,0008.08%
4นาง วันทนา พจนาลัย7,000,0004.92% 7,000,0004.92%
5MR. CHEN, CHENG-JEN4,800,0003.37% 4,800,0003.37%
6นาย เชาว์วุธ พจนาลัย4,500,0003.16% 4,500,0003.16%
7บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)3,560,0002.50% 3,560,0002.50%
8นาย สุรชัย เชิงวิวัฒน์กิจ3,471,3502.44% 3,471,3502.44%
9นาย สุวัฒน์ เชิงวิวัฒน์กิจ3,280,0002.30% 3,280,0002.30%
10นาย พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม3,050,0002.14% 3,050,0002.14%
11นาย ชูรัช พจนาลัย3,000,0002.11% 3,000,0002.11%
12นาง วิภาณี ตริลลิต2,600,0001.83% 2,600,0001.83%
13นาย พณัชพงศ์ ประทานพรศักดิ์2,550,0001.79% 2,550,0001.79%
14นาย พรเลิศ ประทานพรศักดิ์2,371,1001.67% (+0.16)2,150,0001.51%
15นาย สุวิทย์ เวสารัชเวศย์2,194,0001.54% 2,194,0001.54%
16MRS. KEIBUN YO2,143,0001.51% 2,143,0001.51%
17น.ส. ชารินา พจนาลัย2,000,0001.40% 2,000,0001.40%
18บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,604,8501.13% (-1.36)3,551,1002.49%
19นาง วารุณี เวสารัชเวศย์1,491,0001.05% 1,491,0001.05%
20นาง ซาชิโกะ นาคาฮาร่า1,205,0000.85% (+0.05)1,145,0000.80%
21นาย สาธิต เหลืองอร่าม1,170,0000.82% (+0.14)970,0000.68%
22นาย สานัส เจตสินไพศาล1,163,7110.82% (+0.01)1,155,5110.81%
23น.ส. รัชนี เชิงวิวัฒน์กิจ1,155,2500.81% 1,155,2500.81%
24น.ส. วราภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ1,155,2500.81% 1,155,2500.81%
25นาง สุกัญญา เชียรสิริไกรวุฒิ1,155,2500.81% 1,155,2500.81%
26MR. JI-ZONG LEE1,100,0000.77% 1,100,0000.77%
27นาย ฮิโรมาซ่า นาคาฮาร่า1,000,0000.70% 1,000,0000.70%
28บริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด900,0000.63% 900,0000.63%
29นาย วิชัย ศรีสุพรรณ866,2000.61% (-0.10)1,006,9000.71%
30นาย ประดิษฐ์ เนรมิตสถิตวงศ์846,7000.59% 846,7000.59%
31นาย ประกอบ เนรมิตสถิตวงศ์846,7000.59% 846,7000.59%
32นาย ประยงค์ เนรมิตสถิตวงศ์846,6000.59% 846,6000.59%
33นาย ประสิทธิ์ ทองศิริกุล800,0000.56% (+0.02)770,0000.54%
34นาง วิไล ธรวงศ์ธวัช797,1110.56% (+0.04)743,1110.52%
35น.ส. สุนทรี เวสารัชเวศย์764,0660.54% (+0.02)734,0660.52%
36ด.ช. ศุกล คริษฐ์จรูญ723,0670.51% 723,0670.51%
37ด.ญ. ปกภัส คริษฐ์จรูญ723,0660.51% 723,0660.51%
38นาย บุญส่ง บุญญบาล0 (-0.58)820,0000.58%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง