ข้อมูลหุ้น PATO

บริษัท บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ 3388 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2318-5612-19, 0-2318-0360-9
โทรสาร 0-2318-0367
เว๊บไซต์ www.patochemical.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน