ข้อมูลหุ้น PAP

บริษัท บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่ อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 26, 1168/74 ถนนพระราม 4 กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2679-9000
โทรสาร 0-2679-9075
เว๊บไซต์ http://www.pacificpipe.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน