ข้อมูลหุ้น PAF

บริษัท บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ เลขที่ 620/5 หมู่ 11 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3848-0020-1
โทรสาร 0-3848-0080
เว๊บไซต์ http://www.panasiafootwear.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน