คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OTO

บริษัท บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 99/19 หมู่ 4 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ชั้นที่ 17 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2685-0000
โทรสาร 0-2685-0050
เว๊บไซต์ www.onetoonecontacts.com
ราคาหุ้น 3.22
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 279,994,155
No. ShareHolder (OTO) วันที่ 20/03/19 วันที่ 23/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)191,600,00068.43% 191,600,00068.43%
2นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์11,586,6004.14% (-0.15)12,015,1004.29%
3นาย พงศ์ธร เจริญกุล4,110,0001.47% (+0.23)3,475,2001.24%
4นาย ณัฐพล จุฬางกูร3,000,0001.07% (+1.07)0
5นาย ทีปกร โลจนะโกสินทร์2,870,0001.03% 2,870,0001.03%
6บริษัท สามารถวิศวกรรม จำกัด2,100,0000.75% 2,100,0000.75%
7บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)2,007,0000.72% 2,007,0000.72%
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,774,8880.63% (+0.08)1,538,7580.55%
9นาย ชาติวุฒิ เจริญสาธิต1,700,0000.61% (+0.61)0
10นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ1,650,0000.59% (+0.59)0
11นาย เพชรเกษม อึ้งตระกูล1,633,5000.58% (+0.04)1,500,0000.54%
12นาย เณรฤทธิ์ พุธวัฒนะ1,505,3000.54% (+0.54)0
13นาย จิรวัฒน์ จันทอก1,480,0000.53% 1,480,0000.53%
14นาย ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์0 (-1.36)3,806,0001.36%
15นาย อนุรักษ์ บุญแสวง0 (-0.62)1,743,0000.62%
16นาย เอกชัย ไทยอาภรณ์0 (-0.54)1,500,0000.54%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง