คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OSP

บริษัท บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2351-1000
โทรสาร 0-2351-1125
เว๊บไซต์ www.osotspa.com
ราคาหุ้น 36.75
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,004,186,801
No. ShareHolder (OSP) วันที่ 02/05/19 วันที่ 11/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ORIZON LIMITED537,148,60017.88% (+17.88)0
2นาย นิติ โอสถานุเคราะห์489,081,30016.28% (-4.50)624,250,00020.78%
3นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์152,953,7005.09% (+0.11)149,735,7004.98%
4นาย เพชร โอสถานุเคราะห์149,735,7004.98% 149,735,7004.98%
5ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์120,127,5004.00% (-0.20)126,098,5004.20%
6Y INVESTMENT LTD.90,000,0003.00% (+3.00)0
7นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์87,448,0002.91% 87,395,0002.91%
8นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์87,395,0002.91% 87,395,0002.91%
9น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์87,395,0002.91% (+2.91)0
10CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED64,850,0002.16% (+2.16)0
11PJ SPRING INVESTMENT LIMITED64,850,0002.16% (+2.16)0
12นาย ธนา ไชยประสิทธิ์51,188,5001.70% (+1.70)0
13นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ43,717,5001.46% (+1.46)0
14นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์43,697,5001.45% (+1.45)0
15บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด39,872,7931.33% (+1.33)0
16STATE STREET EUROPE LIMITED37,546,1001.25% (+1.25)0
17นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% (+1.00)0
18นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% (+1.00)0
19นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% (+1.00)0
20นาย คฑา โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% (+1.00)0
21N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 126,336,2000.88% (+0.88)0
22นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์24,970,0000.83% (+0.83)0
23นาย กฤช ไชยประสิทธิ์24,970,0000.83% (+0.83)0
24SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED24,655,6000.82% (+0.82)0
25นาย มิน เธียรวร24,000,0000.80% (+0.80)0
26นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล23,540,0000.78% (+0.78)0
27NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC22,562,8320.75% (+0.75)0
28น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์22,473,0000.75% (+0.75)0
29กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล15,714,6000.52% (+0.52)0
30Orizon Limited0 (-17.88)537,148,60017.88%
31MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD0 (-7.04)211,500,0007.04%
32Y Investment Ltd0 (-3.00)90,000,0003.00%
33นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์0 (-2.91)87,395,0002.91%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง