คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OSP

บริษัท บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2351-1000
โทรสาร 0-2351-1125
เว๊บไซต์ www.osotspa.com
ราคาหุ้น 43.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,004,186,801
No. ShareHolder (OSP) วันที่ 28/08/19 วันที่ 02/05/19 วันที่ 11/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1ORIZON LIMITED537,148,60017.88% 537,148,60017.88% (+17.88)0
2นาย นิติ โอสถานุเคราะห์489,081,30016.28% 489,081,30016.28% (-4.50)624,250,00020.78%
3นาย รัตน์ โอสถานุเคราะห์152,953,7005.09% 152,953,7005.09% (+0.11)149,735,7004.98%
4นาย เพชร โอสถานุเคราะห์149,735,7004.98% 149,735,7004.98% 149,735,7004.98%
5ร้อยตรี เสรี โอสถานุเคราะห์117,627,5003.92% (-0.08)120,127,5004.00% (-0.20)126,098,5004.20%
6Y INVESTMENT LTD.90,000,0003.00% 90,000,0003.00% (+3.00)0
7นาย ธัชรินทร์ โอสถานุเคราะห์87,448,0002.91% 87,448,0002.91% 87,395,0002.91%
8นาย ภาสุรี โอสถานุเคราะห์87,395,0002.91% 87,395,0002.91% 87,395,0002.91%
9น.ส. เกสรา โอสถานุเคราะห์84,395,0002.81% (-0.10)87,395,0002.91% (+2.91)0
10CLMV THAILAND INVESTMENT LIMITED64,850,0002.16% 64,850,0002.16% (+2.16)0
11นาย ธนา ไชยประสิทธิ์51,188,5001.70% 51,188,5001.70% (+1.70)0
12นาย ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล45,853,5001.53% (+0.75)23,540,0000.78% (+0.78)0
13นาย ณพนันท์ ประดิษฐสุวรรณ43,717,5001.46% 43,717,5001.46% (+1.46)0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED43,399,2001.44% (+1.44)0 0
15นาง ศรีสุมา โอสถานุเคราะห์42,947,5001.43% (-0.02)43,697,5001.45% (+1.45)0
16BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH42,178,1001.40% (+1.40)0 0
17STATE STREET EUROPE LIMITED38,173,0001.27% (+0.02)37,546,1001.25% (+1.25)0
18นาย นาฑี โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
19นาย คฑา โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
20นาย ภูรี โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
21นาย ภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์30,037,5001.00% 30,037,5001.00% (+1.00)0
22นาย มิน เธียรวร30,000,0001.00% (+0.20)24,000,0000.80% (+0.80)0
23SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED25,803,2000.86% (+0.04)24,655,6000.82% (+0.82)0
24นาย ณัฏฐกร ไชยประสิทธิ์24,970,0000.83% 24,970,0000.83% (+0.83)0
25นาย กฤช ไชยประสิทธิ์24,970,0000.83% 24,970,0000.83% (+0.83)0
26น.ส. สุธิตา โอสถานุเคราะห์22,473,0000.75% 22,473,0000.75% (+0.75)0
27บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด21,421,2760.71% (-0.62)39,872,7931.33% (+1.33)0
28N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 120,941,1980.70% (-0.18)26,336,2000.88% (+0.88)0
29NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC20,634,0430.69% (-0.06)22,562,8320.75% (+0.75)0
30GERLACH & CO.-FIERA CAPITAL EMERGING MARKETS FUND15,212,3000.51% (+0.51)0 0
31PJ SPRING INVESTMENT LIMITED0 (-2.16)64,850,0002.16% (+2.16)0
32กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล0 (-0.52)15,714,6000.52% (+0.52)0
33Orizon Limited0 0 (-17.88)537,148,60017.88%
34MERRILL LYNCH SINGAPORE PTE.LTD0 0 (-7.04)211,500,0007.04%
35Y Investment Ltd0 0 (-3.00)90,000,0003.00%
36นางสาว เกสรา โอสถานุเคราะห์0 0 (-2.91)87,395,0002.91%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง