ข้อมูลหุ้น OSP

บริษัท บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2351-1000
โทรสาร 0-2351-1125
เว๊บไซต์ www.osotspa.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน