ข้อมูลหุ้น ORI

บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2030-0000
โทรสาร 0-2029-1939
เว๊บไซต์ www.origin.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน