คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ORI

บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2030-0000
โทรสาร 0-2029-1939
เว๊บไซต์ www.origin.co.th
ราคาหุ้น 6.40
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,449,174,979
No. ShareHolder (ORI) วันที่ 29/08/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 07/01/19 วันที่ 17/10/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พีระพงศ์ จรูญเอก693,606,35428.32% 693,606,35428.32% 693,606,35428.32% 462,404,23628.32% (-0.06)462,323,38928.38%
2นาง อารดา จรูญเอก449,806,35618.37% 449,806,35618.37% (+0.25)443,806,35618.12% (+0.49)287,870,90417.63% (-0.03)287,790,05717.66%
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด126,241,0445.15% (+0.98)102,044,7024.17% (+1.99)53,392,7002.18% (-0.14)37,940,6552.32% (-0.08)39,159,7922.40%
4นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล121,550,0004.96% (-0.84)142,142,2005.80% (+1.26)111,275,1004.54% (+0.82)60,780,0003.72% (-0.21)63,996,0003.93%
5บริษัท ทุนพีรดา จำกัด115,500,0004.72% 115,500,0004.72% 115,500,0004.72% 77,000,0004.72% (-0.01)77,000,0004.73%
6ด.ช. พีระ จรูญเอก101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 67,759,9734.15% (-0.01)67,759,9734.16%
7ด.ญ. รดา จรูญเอก101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 67,759,9734.15% (-0.01)67,759,9734.16%
8นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ43,872,0301.79% (-0.83)64,257,0302.62% 64,257,0302.62% 42,838,0202.62% (-0.01)42,838,0202.63%
9PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED33,950,8001.39% (+1.39)0 0 0 0
10นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล30,430,0001.24% (+0.01)30,020,0001.23% (+0.19)25,444,6001.04% (+0.40)10,370,0000.64% 10,379,5000.64%
11นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์30,390,0001.24% (+0.16)26,500,0001.08% (+1.08)0 0 0
12N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 121,906,7250.89% (-0.26)28,203,9001.15% (+1.15)0 0 0
13STATE STREET EUROPE LIMITED20,038,9230.82% (+0.82)0 0 0 0
14SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED19,976,6540.82% (-0.78)39,217,9541.60% (+0.10)36,858,3421.50% (+0.40)17,902,8951.10% (+0.06)16,905,1951.04%
15BANK OF SINGAPORE LIMITED19,179,9990.78% 19,179,9990.78% 19,179,9990.78% (+0.78)0 0
16STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY17,655,8000.72% (+0.72)0 0 0 0
17นาง พรรณี พิทยายน15,935,5750.65% (+0.65)0 0 0 0
18บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)15,000,0000.61% 15,000,0000.61% (+0.61)0 0 0
19นาย นเรศ งามอภิชน0 (-1.84)45,000,0001.84% (-4.57)157,000,0006.41% (-1.61)131,000,0008.02% (-0.20)134,000,0008.22%
20นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 (-1.21)29,518,8941.21% (-0.27)24,148,1961.48% (-0.20)27,321,1961.68%
21นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด0 0 (-1.15)28,241,0001.15% (+0.44)11,619,0000.71% 11,619,5000.71%
22N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 (-1.15)28,203,9001.15% (+1.15)0 0
23THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 (-2.98)48,590,0002.98% (-1.53)73,530,0004.51%
24นาย ธงชัย บุศราพันธ์0 0 0 (-0.75)12,179,5760.75% 12,179,5760.75%
25KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 0 0 (-0.71)11,620,0000.71% 11,620,0000.71%
26นาง นุ่น ทวีศรี0 0 0 0 (-0.75)12,187,3750.75%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง