คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ORI

บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2030-0000
โทรสาร 0-2029-1939
เว๊บไซต์ www.origin.co.th
ราคาหุ้น 8.45
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,452,639,158
No. ShareHolder (ORI) วันที่ 16/03/21 วันที่ 11/01/21 วันที่ 02/09/20 วันที่ 30/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 29/08/19 วันที่ 03/05/19 วันที่ 07/01/19 วันที่ 28/08/18 วันที่ 17/10/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พีระพงศ์ จรูญเอก693,606,35428.28% 693,606,35428.28% 693,606,35428.28% 693,606,35428.28% 693,606,35428.28% (-0.04)693,606,35428.32% 693,606,35428.32% 693,606,35428.32% (-0.06)462,323,38928.38% (+0.06)462,404,23628.32%
2บริษัท ทุนพีรดา จำกัด618,779,91825.23% (+20.52)115,500,0004.71% 115,500,0004.71% 115,500,0004.71% 115,500,0004.71% (-0.01)115,500,0004.72% 115,500,0004.72% 115,500,0004.72% (-0.01)77,000,0004.73% (+0.01)77,000,0004.72%
3นาง อารดา จรูญเอก167,457,5566.83% (-12.23)467,457,55619.06% (+0.05)466,272,55619.01% 466,272,55619.01% (+0.13)463,083,15618.88% (+0.51)449,806,35618.37% 449,806,35618.37% (+0.25)443,806,35618.12% (+0.46)287,790,05717.66% (+0.03)287,870,90417.63%
4นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล94,145,0003.84% (-1.53)131,700,0005.37% (-0.13)135,000,0005.50% (+0.24)129,080,4005.26% (-0.54)142,347,3005.80% (+0.84)121,550,0004.96% (-0.84)142,142,2005.80% (+1.26)111,275,1004.54% (+0.61)63,996,0003.93% (+0.21)60,780,0003.72%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด74,856,1293.05% (+0.05)73,503,2003.00% (+0.57)59,685,8942.43% 59,604,6052.43% (-1.84)104,706,9304.27% (-0.88)126,241,0445.15% (+0.98)102,044,7024.17% (+1.99)53,392,7002.18% (-0.22)39,159,7922.40% (+0.08)37,940,6552.32%
6นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล30,700,0001.25% (-0.28)37,450,0001.53% (+0.05)36,350,0001.48% 36,350,0001.48% 36,350,0001.48% (+0.24)30,430,0001.24% (+0.01)30,020,0001.23% (+0.19)25,444,6001.04% (+0.40)10,379,5000.64% 10,370,0000.64%
7STATE STREET EUROPE LIMITED26,287,0941.07% (-0.05)27,417,5941.12% (+0.38)18,108,4760.74% (-0.12)21,105,1500.86% (-0.06)22,623,8500.92% (+0.10)20,038,9230.82% (+0.82)0 0 0 0
8นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล24,900,0001.02% (-0.16)28,900,0001.18% (-0.05)30,280,0001.23% 30,230,0001.23% (+0.60)15,500,0000.63% (+0.63)0 0 0 0 0
9นาง พรรณี พิทยายน24,835,5751.01% (+1.01)0 (-1.01)24,835,5751.01% 24,835,5751.01% (+0.01)24,467,4751.00% (+0.35)15,935,5750.65% (+0.65)0 0 0 0
10นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์20,363,6000.83% (+0.83)0 (-0.79)19,401,7000.79% 19,401,7000.79% (+0.79)0 0 0 0 0 0
11ด.ช. พีระ จรูญเอก0 (-4.14)101,639,9594.14% 101,639,9594.14% 101,639,9594.14% 101,639,9594.14% (-0.01)101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% (-0.01)67,759,9734.16% (+0.01)67,759,9734.15%
12ด.ญ. รดา จรูญเอก0 (-4.14)101,639,9594.14% 101,639,9594.14% 101,639,9594.14% 101,639,9594.14% (-0.01)101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% (-0.01)67,759,9734.16% (+0.01)67,759,9734.15%
13นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ0 0 (-1.71)41,872,0301.71% 41,872,0301.71% 41,872,0301.71% (-0.08)43,872,0301.79% (-0.83)64,257,0302.62% 64,257,0302.62% (-0.01)42,838,0202.63% (+0.01)42,838,0202.62%
14นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด0 0 (-1.00)24,643,3001.00% (+0.28)17,623,8000.72% (+0.03)16,809,4000.69% (+0.69)0 0 (-1.15)28,241,0001.15% (+0.44)11,619,5000.71% 11,619,0000.71%
15SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED0 0 (-0.80)19,686,0540.80% 19,686,0540.80% (+0.05)18,389,1540.75% (-0.07)19,976,6540.82% (-0.78)39,217,9541.60% (+0.10)36,858,3421.50% (+0.46)16,905,1951.04% (-0.06)17,902,8951.10%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 10 0 (-0.80)19,642,0000.80% (+0.10)17,165,2750.70% (+0.10)14,659,1250.60% (-0.29)21,906,7250.89% (-0.26)28,203,9001.15% (+1.15)0 0 0
17BNY MELLON NOMINEES LIMITED0 0 (-0.61)15,020,2000.61% (+0.06)13,436,2000.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0
18BANK OF SINGAPORE LIMITED0 0 (-0.51)12,612,2020.51% 12,612,2020.51% (-0.27)19,179,9990.78% 19,179,9990.78% 19,179,9990.78% 19,179,9990.78% (+0.78)0 0
19นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์0 0 0 0 (-1.25)30,590,0001.25% (+0.01)30,390,0001.24% (+0.16)26,500,0001.08% (+1.08)0 0 0
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 0 0 0 (-1.10)27,000,0001.10% (+1.10)0 0 0 0 0
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 0 0 0 (-0.88)21,507,9000.88% (+0.16)17,655,8000.72% (+0.72)0 0 0 0
22บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-0.61)15,000,0000.61% 15,000,0000.61% 15,000,0000.61% (+0.61)0 0 0
23PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 0 (-1.39)33,950,8001.39% (+1.39)0 0 0 0
24นาย นเรศ งามอภิชน0 0 0 0 0 0 (-1.84)45,000,0001.84% (-4.57)157,000,0006.41% (-1.81)134,000,0008.22% (+0.20)131,000,0008.02%
25นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 0 0 0 0 0 (-1.21)29,518,8941.21% (-0.47)27,321,1961.68% (+0.20)24,148,1961.48%
26N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 0 0 0 0 (-1.15)28,203,9001.15% (+1.15)0 0
27THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-4.51)73,530,0004.51% (+1.53)48,590,0002.98%
28นาง นุ่น ทวีศรี0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.75)12,187,3750.75% (+0.75)0
29นาย ธงชัย บุศราพันธ์0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.75)12,179,5760.75% 12,179,5760.75%
30KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 0 0 0 0 0 0 0 (-0.71)11,620,0000.71% 11,620,0000.71%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง