คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น ORI

บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 0-2030-0000
โทรสาร 0-2029-1939
เว๊บไซต์ www.origin.co.th
ราคาหุ้น 7.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 2,452,639,158
No. ShareHolder (ORI) วันที่ 30/06/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 07/01/19 วันที่ 29/08/19 วันที่ 17/10/18 วันที่ 28/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พีระพงศ์ จรูญเอก693,606,35428.28% 693,606,35428.28% (-0.04)693,606,35428.32% 693,606,35428.32% 693,606,35428.32% 462,404,23628.32% (-0.06)462,323,38928.38%
2นาง อารดา จรูญเอก466,272,55619.01% (+0.13)463,083,15618.88% (+0.51)449,806,35618.37% (+0.25)443,806,35618.12% (-0.25)449,806,35618.37% (+0.74)287,870,90417.63% (-0.03)287,790,05717.66%
3นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล129,080,4005.26% (-0.54)142,347,3005.80% 142,142,2005.80% (+1.26)111,275,1004.54% (-0.42)121,550,0004.96% (+1.24)60,780,0003.72% (-0.21)63,996,0003.93%
4บริษัท ทุนพีรดา จำกัด115,500,0004.71% 115,500,0004.71% (-0.01)115,500,0004.72% 115,500,0004.72% 115,500,0004.72% 77,000,0004.72% (-0.01)77,000,0004.73%
5ด.ช. พีระ จรูญเอก101,639,9594.14% 101,639,9594.14% (-0.01)101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 67,759,9734.15% (-0.01)67,759,9734.16%
6ด.ญ. รดา จรูญเอก101,639,9594.14% 101,639,9594.14% (-0.01)101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 101,639,9594.15% 67,759,9734.15% (-0.01)67,759,9734.16%
7บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด59,604,6052.43% (-1.84)104,706,9304.27% (+0.10)102,044,7024.17% (+1.99)53,392,7002.18% (-2.97)126,241,0445.15% (+2.83)37,940,6552.32% (-0.08)39,159,7922.40%
8นาง จรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ41,872,0301.71% 41,872,0301.71% (-0.91)64,257,0302.62% 64,257,0302.62% (+0.83)43,872,0301.79% (-0.83)42,838,0202.62% (-0.01)42,838,0202.63%
9นาง วารุณี ชลคดีดำรงกุล36,350,0001.48% 36,350,0001.48% (+0.25)30,020,0001.23% (+0.19)25,444,6001.04% (-0.20)30,430,0001.24% (+0.60)10,370,0000.64% 10,379,5000.64%
10นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล30,230,0001.23% (+0.60)15,500,0000.63% (+0.63)0 0 0 0 0
11นาง พรรณี พิทยายน24,835,5751.01% (+0.01)24,467,4751.00% (+1.00)0 0 (-0.65)15,935,5750.65% (+0.65)0 0
12STATE STREET EUROPE LIMITED21,105,1500.86% (-0.06)22,623,8500.92% (+0.92)0 0 (-0.82)20,038,9230.82% (+0.82)0 0
13SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED19,686,0540.80% (+0.05)18,389,1540.75% (-0.85)39,217,9541.60% (+0.10)36,858,3421.50% (+0.68)19,976,6540.82% (-0.28)17,902,8951.10% (+0.06)16,905,1951.04%
14นาย จรูญ วิริยะพรพิพัฒน์19,401,7000.79% (+0.79)0 0 0 0 0 0
15นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด17,623,8000.72% (+0.03)16,809,4000.69% (+0.69)0 (-1.15)28,241,0001.15% (+1.15)0 (-0.71)11,619,0000.71% 11,619,5000.71%
16N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 117,165,2750.70% (+0.10)14,659,1250.60% (-0.55)28,203,9001.15% (+1.15)0 (-0.89)21,906,7250.89% (+0.89)0 0
17BNY MELLON NOMINEES LIMITED13,436,2000.55% (+0.55)0 0 0 0 0 0
18BANK OF SINGAPORE LIMITED12,612,2020.51% (-0.27)19,179,9990.78% 19,179,9990.78% 19,179,9990.78% 19,179,9990.78% (+0.78)0 0
19นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์0 (-1.25)30,590,0001.25% (+0.17)26,500,0001.08% (+1.08)0 (-1.24)30,390,0001.24% (+1.24)0 0
20NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDU UCITS CLIENTS 10 PCT ACCOUNT0 (-1.10)27,000,0001.10% (+1.10)0 0 0 0 0
21STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY0 (-0.88)21,507,9000.88% (+0.88)0 0 (-0.72)17,655,8000.72% (+0.72)0 0
22บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)0 (-0.61)15,000,0000.61% 15,000,0000.61% (+0.61)0 (-0.61)15,000,0000.61% (+0.61)0 0
23นาย นเรศ งามอภิชน0 0 (-1.84)45,000,0001.84% (-4.57)157,000,0006.41% (+6.41)0 (-8.02)131,000,0008.02% (-0.20)134,000,0008.22%
24นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์0 0 0 (-1.21)29,518,8941.21% (+1.21)0 (-1.48)24,148,1961.48% (-0.20)27,321,1961.68%
25N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 110 0 0 (-1.15)28,203,9001.15% (+1.15)0 0 0
26PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED0 0 0 0 (-1.39)33,950,8001.39% (+1.39)0 0
27THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED0 0 0 0 0 (-2.98)48,590,0002.98% (-1.53)73,530,0004.51%
28นาย ธงชัย บุศราพันธ์0 0 0 0 0 (-0.75)12,179,5760.75% 12,179,5760.75%
29KIM ENG SECURITIES (HONG KONG) LIMITED0 0 0 0 0 (-0.71)11,620,0000.71% 11,620,0000.71%
30นาง นุ่น ทวีศรี0 0 0 0 0 0 (-0.75)12,187,3750.75%