คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OISHI

บริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ ห้องเลขที่ บี 3601 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 36 เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2768-8888
โทรสาร 0-2768-8889
เว๊บไซต์ www.oishigroup.com
ราคาหุ้น 41.00
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 374,994,223
No. ShareHolder (OISHI) วันที่ 14/12/20 วันที่ 28/05/20 วันที่ 13/12/19 วันที่ 21/05/19 วันที่ 14/12/18 วันที่ 30/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)298,720,39879.66% 298,720,39879.66% 149,360,19979.66% 149,360,19979.66% 149,360,19979.66% 149,360,19979.66%
2UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED18,000,0004.80% 18,000,0004.80% 9,000,0004.80% 9,000,0004.80% 9,000,0004.80% 9,000,0004.80%
3DBS BANK LTD17,910,2004.78% 17,910,2004.78% 8,955,1004.78% 8,955,1004.78% 8,955,1004.78% (-0.02)9,000,0004.80%
4นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร15,789,4004.21% 15,789,4004.21% 7,894,7004.21% 7,885,0004.21% 7,885,0004.21% 7,885,0004.21%
5BANK OF SINGAPORE LIMITED-THB SEG AC9,357,4002.50% 9,357,4002.50% (+2.50)0 (-2.50)4,678,7002.50% 4,678,7002.50% 4,678,7002.50%
6นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล2,000,0000.53% (+0.01)1,960,0000.52% 980,0000.52% 970,0000.52% 967,6000.52% (+0.02)942,6000.50%
7นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร1,234,2000.33% (+0.33)0 0 0 0 0
8บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด1,137,5380.30% (+0.30)0 0 0 0 0
9นาง นิภาภรณ์ ศิริพงษ์768,6000.20% (+0.20)0 0 0 0 0
10นาย ณัฐพล จุฬางกูร620,6000.17% (+0.17)0 0 0 0 0
11UBS AG SINGAPORE BRANCH0 0 (-2.50)4,678,7002.50% (+2.50)0 0 0
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง