ข้อมูลหุ้น OHTL

บริษัท บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
ที่อยู่ 48 ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2659-9000
โทรสาร 0-2659-0000
เว๊บไซต์ www.mandarinoriental.com/bangkok.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน