คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OGC

บริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 34, 75/88-91 ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ 0-2661-6556
โทรสาร 0-2661-6550
เว๊บไซต์ http://www.oceanglass.com
ราคาหุ้น 23.20
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 21,328,458
No. ShareHolder (OGC) วันที่ 01/07/20 วันที่ 12/03/20 วันที่ 07/03/19 วันที่ 08/03/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท โอเชี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด7,000,00032.82% 7,000,00032.82% 7,000,00032.82% 7,000,00032.82%
2นาย กีรติ อัสสกุล1,995,0709.35% 1,995,0709.35% 1,995,0709.35% 1,995,0709.35%
3นาย วีรวุฒิ อัสสกุล1,994,9919.35% 1,994,9919.35% 1,994,9919.35% 1,994,9919.35%
4นาง นุสรา บัญญัติปิยพจน์1,805,8798.47% 1,805,8798.47% 1,805,8798.47% 1,805,8798.47%
5นาย วิทิต พงศ์พิโรดม800,0003.75% 800,0003.75% 800,0003.75% 800,0003.75%
6บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด633,3002.97% (+0.16)599,4002.81% (+0.49)494,8002.32% (+1.03)274,7001.29%
7TOYO-SASAKI GLASS CO.,LTD.630,7152.96% 630,7152.96% 630,7152.96% 630,7152.96%
8นาย สุรพล อัสสกุล494,7822.32% 494,7822.32% (+0.12)469,1822.20% (+0.05)457,8822.15%
9นาย จำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์453,6002.13% 453,6002.13% (+0.02)450,5002.11% (-1.27)720,0003.38%
10นาย นิติ โอสถานุเคราะห์346,8001.63% 346,8001.63% 346,8001.63% 346,8001.63%
11นาง วัลลภา อัสสกุล273,9851.28% 273,9851.28% 273,9851.28% 273,9851.28%
12บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)192,5000.90% 192,5000.90% 192,5000.90% (+0.14)162,2000.76%
13นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ188,2000.88% 188,2000.88% 188,2000.88% 188,2000.88%
14น.ส. วิภาวี พงศ์พิโรดม168,6000.79% (+0.03)163,1000.76% (+0.07)148,0000.69% (+0.10)126,4000.59%
15นาย สุธรรม ธีระวัฒนชัย150,0000.70% 150,0000.70% 150,0000.70% 150,0000.70%
16นาย เปาว์ บูรณพงษ์ศักดิ์139,0000.65% 139,0000.65% 139,0000.65% 139,0000.65%
17นาย ศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์130,0000.61% 130,0000.61% 130,0000.61% 130,0000.61%
18นาย พฤทธิ์ ผลวิเศรษฐ์กุล123,5000.58% 123,5000.58% 123,5000.58% 124,5000.58%
19นาย บุญเลิศ ชูเกียรติธำรง115,5000.54% 115,5000.54% 115,5000.54% (+0.02)110,0000.52%
20นาย อาทิตย์ อารีย์อัญชุลีกร0 0 0 (-0.56)120,3000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง