ข้อมูลหุ้น OGC

บริษัท บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
ที่อยู่ 75/88-90 ชั้น 34 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2661-6556
โทรสาร 0-2661-6550
เว๊บไซต์ http://www.oceanglass.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน