คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น OCC

บริษัท บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 729/4-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2295-4545, 0-2295-4567
โทรสาร 0-2295-0415
เว๊บไซต์ www.occ.co.th
ราคาหุ้น 10.30
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 60,010,035
No. ShareHolder (OCC) วันที่ 07/05/21 วันที่ 24/03/21 วันที่ 02/07/20 วันที่ 23/04/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 03/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)11,839,98019.73% 11,839,98019.73% 11,839,98019.73% 11,839,98019.73% 11,839,98019.73% 11,839,98019.73% (+19.73)0
2นาย สำเริง มนูญผล9,241,54015.40% 9,241,54015.40% (-0.12)9,311,14015.52% 9,311,14015.52% 9,311,14015.52% (-0.02)9,323,14015.54% (-0.26)9,478,94015.80%
3บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)8,615,40014.36% 8,615,40014.36% 8,615,40014.36% 8,615,40014.36% 8,615,40014.36% 8,615,40014.36% (+1.63)7,635,00012.73%
4บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด3,136,6805.23% 3,136,6805.23% 3,136,6805.23% 3,136,6805.23% 3,136,6805.23% 3,136,6805.23% (+0.35)2,925,0004.88%
5นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา2,844,3004.74% 2,844,3004.74% 2,844,3004.74% 2,844,3004.74% 2,844,3004.74% 2,844,3004.74% 2,844,3004.74%
6นาง ธีรดา อำพันวงษ์1,831,3253.05% 1,831,3253.05% 1,831,3253.05% 1,831,3253.05% 1,831,3253.05% 1,831,3253.05% 1,831,3253.05%
7บริษัท วัตสดรมัย จำกัด1,624,5702.71% 1,624,5702.71% 1,624,5702.71% 1,624,5702.71% 1,624,5702.71% 1,624,5702.71% 1,624,5702.71%
8นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา1,357,4902.26% 1,357,4902.26% 1,357,4902.26% 1,357,4902.26% 1,357,4902.26% 1,357,4902.26% 1,357,4902.26%
9นาง เรวดี ธนสารศิลป์994,9601.66% 994,9601.66% 994,9601.66% 994,9601.66% 994,9601.66% 994,9601.66% 994,9601.66%
10นาย ธนานันต์ เอื้ออารักษ์931,9901.55% 931,9901.55% 931,9901.55% 931,9901.55% 931,9901.55% 931,9901.55% 931,9901.55%
11นาง ศรีพนม โควสุรัตน์0 0 (-1.51)907,4101.51% 907,4101.51% 907,4101.51% (+1.51)0 0
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 (-1.34)801,8001.34% 801,8001.34% 801,8001.34% 801,8001.34% (+0.01)796,8001.33%
13บริษัท บี เอส ที อาร์ สี่ศูนย์แปด จำกัด0 0 (-1.30)781,9751.30% 781,9751.30% 781,9751.30% 781,9751.30% (+0.66)381,9750.64%
14บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)0 0 (-1.27)760,0001.27% 760,0001.27% 760,0001.27% 760,0001.27% (+1.27)0
15บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด0 0 (-1.20)720,0001.20% 720,0001.20% 720,0001.20% 720,0001.20% 720,0001.20%
16บริษัท บีเอสทีดี 109 จำกัด0 0 (-1.18)707,9001.18% 707,9001.18% 707,9001.18% 707,3001.18% (+0.33)507,3000.85%
17น.ส. ธารลินี โอเซ็น0 0 (-1.01)604,5001.01% 604,5001.01% 604,5001.01% 604,5001.01% 604,5001.01%
18นาย สุชาติ มนูญผล0 0 (-0.78)470,5000.78% 470,5000.78% 470,5000.78% 470,5000.78% 470,5000.78%
19บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด0 0 (-0.77)464,0000.77% 464,0000.77% 464,0000.77% 464,0000.77% 464,0000.77%
20น.ส. ธนินธร โชควัฒนา0 0 (-0.72)431,9750.72% 431,9750.72% 431,9750.72% 431,9750.72% 431,9750.72%
21น.ส. ศิริกุล ธนสารศิลป์0 0 (-0.63)378,6400.63% 378,6400.63% 378,6400.63% (+0.04)353,6500.59% (+0.04)327,4000.55%
22นาย วิวัฒน์ เตชัสอนันต์0 0 (-0.63)376,8000.63% 376,8000.63% 376,8000.63% 376,8000.63% 378,0000.63%
23MR. KOICHI NISHIYAMA0 0 (-0.62)373,4800.62% 373,4800.62% 373,4800.62% 373,4800.62% (-0.03)389,9800.65%
24นาย ฐิติภูมิ โชควัฒนา0 0 (-0.58)349,4500.58% 349,4500.58% 349,4500.58% 349,4500.58% 349,4500.58%
25นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา0 0 (-0.58)349,3750.58% 349,3750.58% 349,3750.58% 349,3750.58% 349,3750.58%
26น.ส. ชมา สังข์รังสรรค์0 0 (-0.53)319,3700.53% 319,3700.53% 319,3700.53% 319,3700.53% 319,3700.53%
27นาง รสศรี สกนธวัฒน์0 0 0 0 0 (-1.50)902,4201.50% 902,4201.50%
28บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 0 (-19.73)11,839,98019.73%
29น.ส. พัชรา สังวรชาติ0 0 0 0 0 0 (-3.66)2,197,7103.66%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง