ข้อมูลหุ้น NYT

บริษัท บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2679-7357
โทรสาร 0-2285-6642
เว๊บไซต์ www.namyongterminal.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน