ข้อมูลหุ้น NVD

บริษัท บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 343/351 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทรศัพท์ 0-2105-6789
โทรสาร 0-2105-6787
เว๊บไซต์ http://www.nirvanadaii.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน