ข้อมูลหุ้น NV

บริษัท บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
ที่อยู่ 190/4 หมู่ที่ 8 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 0-2408-6778
โทรสาร 0-2408-6778
เว๊บไซต์ https://www.nova-organic.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน