ข้อมูลหุ้น NUSA

บริษัท บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 2922/209 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12 เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 0-2030-1399
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.nusasiri.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน