ข้อมูลหุ้น NSL

บริษัท บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 55/22 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สะพานนนทบุรี (345) ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2525-8520
โทรสาร 0-2525-8538
เว๊บไซต์ www.nslfoods.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน