ข้อมูลหุ้น NSI

บริษัท บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ 0-2016-3333, 0-2017-3333
โทรสาร 0-2911-4481
เว๊บไซต์ www.namsengins.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน