ข้อมูลหุ้น NRF

บริษัท บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่ม
ที่อยู่ 99/1 หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์ 0-3484-9576-80
โทรสาร 0-3484-9586
เว๊บไซต์ https://www.nrinstant.com/
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน