คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NPK

บริษัท บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0-3859-3129-30 , 0-3859-3133
โทรสาร 0-3884-6040
เว๊บไซต์ https://www.newplus.co.th/
ราคาหุ้น 14.80
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 10,000,590
No. ShareHolder (NPK) วันที่ 10/05/21 วันที่ 19/03/21 วันที่ 11/05/20 วันที่ 19/03/20 วันที่ 10/05/19 วันที่ 10/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด2,982,17629.82% 2,982,17629.82% 2,982,17629.82% 2,982,17629.82% 2,982,17629.82% (+0.38)2,943,97629.44%
2บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด1,599,29715.99% 1,599,29715.99% 1,599,29715.99% 1,599,29715.99% 1,599,29715.99% 1,599,29715.99%
3บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)1,479,06214.79% 1,479,06214.79% 1,479,06214.79% 1,479,06214.79% 1,479,06214.79% 1,479,06214.79%
4บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)533,3325.33% 533,3325.33% 533,3325.33% 533,3325.33% 533,3325.33% 533,3325.33%
5นาย พิภพ โชควัฒนา342,6253.43% 342,6253.43% (+0.10)332,8253.33% (+0.23)309,6253.10% (+0.02)307,9253.08% 307,9253.08%
6น.ส. วรวรรณ โชควัฒนา328,4733.28% 328,4733.28% 328,4733.28% 328,4733.28% 328,4733.28% 328,4733.28%
7น.ส. วรวงศ์ โชควัฒนา300,0003.00% 300,0003.00% 300,0003.00% 300,0003.00% 300,0003.00% 300,0003.00%
8บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)254,6322.55% 254,6322.55% 254,6322.55% 254,6322.55% 254,6322.55% 254,6322.55%
9นาย ปริญญา เหลี่ยมไทย158,4001.58% (+0.07)151,4001.51% 150,9001.51% 150,9001.51% (+0.42)108,8001.09% (+0.09)100,1001.00%
10บริษัท โชควัฒนา จํากัด125,6161.26% (+1.26)0 (-1.26)125,6161.26% 125,6161.26% 125,6161.26% 125,6161.26%
11นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ0 (-1.64)164,2001.64% (-0.19)183,0001.83% (+0.30)153,0001.53% (+1.53)0 (-1.80)180,0001.80%
12นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา0 0 (-1.07)106,6641.07% 106,6641.07% 106,6641.07% 106,6641.07%
13นาย จิรประชา ธรรมพิริยานนท์0 0 (-1.00)99,6001.00% (+0.31)69,2000.69% (+0.19)50,4000.50% (+0.50)0
14นาง นวลจันทร์ ตีระสงกรานต์0 0 (-0.94)94,3000.94% 94,3000.94% 94,3000.94% 94,3000.94%
15นาง ดารณี ตรังคิณีนาถ0 0 (-0.93)93,2000.93% 93,2000.93% 93,2000.93% (+0.93)0
16บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)0 0 (-0.87)87,2320.87% 87,2320.87% 87,2320.87% 87,2320.87%
17นาง ณัฐวี สุวรรณวงษ์0 0 (-0.61)60,7500.61% 60,7500.61% 60,7500.61% 60,7500.61%
18นาย บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา0 0 (-0.59)59,3320.59% 59,3320.59% 59,3320.59% 59,3320.59%
19นาย มนพณ แววภักดี0 0 (-0.56)55,5000.56% (+0.56)0 0 0
20บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด0 0 (-0.53)53,3000.53% 53,3000.53% 53,3000.53% 53,3000.53%
21น.ส. ณัฐนิภา เหลืองสมบูรณ์0 0 0 (-0.64)63,9000.64% (+0.64)0 0
22นาย ภัทร เตชะพงศ์ธาดา0 0 0 (-0.51)50,5000.51% (-0.03)53,5000.54% (+0.02)51,5000.52%
23นาง ณสิกาญจน์ ตรังคิณีนาถนิธิมา0 0 0 0 0 (-0.93)93,2000.93%
24น.ส. ขนิษฐา คงรักเกียรติยศ0 0 0 0 0 (-0.53)52,5000.53%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง