คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NOK

บริษัท บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 183 ชั้น 17 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2627-2000
โทรสาร 0-2286-9830
เว๊บไซต์ www.nokair.com
ราคาหุ้น 1.14
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 3,729,583,870
No. ShareHolder (NOK) วันที่ 15/07/20 วันที่ 13/03/20 วันที่ 21/01/20 วันที่ 27/12/19 วันที่ 15/03/19 วันที่ 04/01/19 วันที่ 30/08/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร983,864,22526.38% 983,864,22526.38% (+1.80)764,048,54224.58% (+0.21)757,636,44224.37% (+2.22)688,505,94222.15% (+9.65)284,002,08212.50% (+2.51)226,950,2829.99%
2นาย ณัฐพล จุฬางกูร972,109,45526.07% 972,109,45526.07% (+1.75)756,085,13224.32% 756,085,13224.32% (-0.01)756,375,03224.33% (+0.56)540,060,80923.77% 540,060,80923.77%
3นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร839,569,99022.51% 839,569,99022.51% (+1.53)652,167,43720.98% 652,167,43720.98% (+0.04)650,901,13720.94% (+2.08)428,552,88418.86% (+0.27)422,387,28418.59%
4บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)495,390,72113.28% 495,390,72113.28% (-2.66)495,390,72115.94% 495,390,72115.94% 495,390,72115.94% (-5.86)495,390,72121.80% 495,390,72121.80%
5ดร. ธรรม์ จิราธิวัฒน์0 0 0 0 0 (-0.51)11,600,0000.51% 11,600,0000.51%
6นาย พาที สารสิน0 0 0 0 0 (-0.51)11,500,0000.51% (-0.09)13,551,5000.60%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง