ข้อมูลหุ้น NOK

บริษัท บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์
ที่อยู่ 222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2627-2000
โทรสาร -
เว๊บไซต์ www.nokair.com
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน