ข้อมูลหุ้น NNCL

บริษัท บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ เลขที่ 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2529-0031-5
โทรสาร 0-2529-2176
เว๊บไซต์ www.navanakorn.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน