ข้อมูลหุ้น NKI

บริษัท บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน
หมวดธุรกิจ ประกันภัยและประกันชีวิต
ที่อยู่ อาคารสาธรนคร สาธรธานีคอมเพล็กซ์ ชั้น 26-27, 100/50-55, 90/4-6 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทรศัพท์ 0-2636-7900 , 0-2238-5058
โทรสาร 0-2636-7999, 0-2636-7998
เว๊บไซต์ www.navakij.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน