ข้อมูลหุ้น NFC

บริษัท บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่อยู่ เลขที่ 88 อาคารเอสซี กรุ๊ป ชั้น 3 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2348-0580-6
โทรสาร 0-2348-0578-9
เว๊บไซต์ www.nfc.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน