ข้อมูลหุ้น NEX

บริษัท บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2026-3599
โทรสาร 0-2116-4878
เว๊บไซต์ www.nexpoint.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน