ข้อมูลหุ้น NEW

บริษัท บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ
หมวดธุรกิจ การแพทย์
ที่อยู่ 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0-4224-1031-3, 0-4224-6181-3
โทรสาร 0-4224-1956
เว๊บไซต์ www.wattanahospital.net
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน