คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NETBAY

บริษัท บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด mai
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ -
ที่อยู่ 719/5,8-9 ถนนพระรามที่ 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ 0-2620-1800
โทรสาร 0-2612-3051
เว๊บไซต์ http://www.netbay.co.th
ราคาหุ้น 26.50
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 199,999,980
No. ShareHolder (NETBAY) วันที่ 18/03/21 วันที่ 25/05/20 วันที่ 16/04/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย พิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์101,999,99051.00% 101,999,99051.00% 101,999,99051.00% 101,999,99051.00% 101,999,98051.00%
2กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ13,229,3006.61% (-0.18)13,577,1006.79% 13,577,1006.79% (+1.33)10,924,5005.46% (+1.82)7,273,9003.64%
3บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,221,2004.11% (+2.88)2,451,0001.23% (+0.55)1,369,7000.68% (+0.68)0 0
4กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ6,571,2003.29% (-0.14)6,854,8003.43% 6,854,8003.43% (+0.72)5,428,2002.71% (+0.24)4,937,2002.47%
5บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด4,646,7872.32% (-1.04)6,727,7893.36% (+0.12)6,476,9893.24% (+0.23)6,015,0003.01% (-1.64)9,301,6004.65%
6กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน4,125,4002.06% (-0.20)4,519,3002.26% 4,519,3002.26% (-0.35)5,223,4002.61% (+0.84)3,545,1001.77%
7กองทุน ผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า2,780,1001.39% (-0.29)3,366,6001.68% 3,366,6001.68% (-0.18)3,716,6001.86% (+0.32)3,077,4001.54%
8BBHISL NOMINEES LIMITED1,767,2000.88% (+0.14)1,489,0000.74% 1,489,0000.74% (+0.74)0 0
9บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง จำกัด1,721,5000.86% 1,721,5000.86% 1,721,5000.86% 1,721,5000.86% (+0.13)1,461,7000.73%
10นาง อุไรพร เฉลิมทรัพยากร0 (-2.75)5,500,0002.75% 5,500,0002.75% 5,500,0002.75% 5,500,0002.75%
11STATE STREET EUROPE LIMITED0 (-2.01)4,029,7002.01% 4,029,7002.01% (+1.24)1,530,6000.77% 1,530,6000.77%
12นาย เลอศักดิ์ จงวิไลเกษม0 (-1.13)2,264,9001.13% (-0.30)2,860,0001.43% (-1.40)5,650,0002.83% (-0.27)6,200,0003.10%
13MR. SUKIT TANGMANENIMIT0 (-0.90)1,800,0000.90% 1,800,0000.90% (+0.90)0 0
14NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC0 (-0.85)1,695,4000.85% 1,695,4000.85% (+0.85)0 0
15นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย0 (-0.74)1,480,0000.74% (+0.03)1,412,0000.71% (+0.71)0 0
16กองทุนเปิด บัวหลวงธนคม0 (-0.70)1,396,2000.70% 1,396,2000.70% (-0.13)1,660,7000.83% (+0.08)1,507,1000.75%
17นาย พรสิน ไกรศักดาวัฒน์0 (-0.64)1,271,0000.64% 1,271,0000.64% (+0.07)1,136,6000.57% (+0.06)1,018,5000.51%
18กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ0 (-0.62)1,247,0000.62% 1,247,0000.62% (-0.29)1,821,0000.91% (-0.04)1,895,2000.95%
19นาย สมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์0 (-0.60)1,200,0000.60% (-0.05)1,300,0000.65% (+0.65)0 0
20นาย สุกิตติ์ ตั้งมณีนิมิตร0 0 0 (-0.90)1,800,0000.90% 1,800,0000.90%
21น.ส. วรางคณา เตไชยา0 0 0 (-0.71)1,419,4990.71% (+0.07)1,278,4990.64%
22บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย บลจ.บัวหลวง0 0 0 (-0.62)1,243,6000.62% (+0.08)1,073,4000.54%
23นาง ฐาปนี เทียนทอง0 0 0 (-0.58)1,155,8000.58% (+0.58)0
24นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์0 0 0 (-0.53)1,065,7000.53% 1,065,7000.53%
25บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 (-2.00)4,000,0002.00%
26นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์0 0 0 0 (-0.75)1,500,0000.75%
27กองทุนเปิด ธนชาตพริวิเลจ0 0 0 0 (-0.56)1,128,0000.56%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง