คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NER

บริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ 0-4466-6928, 0-4466-6929
โทรสาร 0-4466-6212, 0-4466-6213
เว๊บไซต์ http://www.nerubber.com
ราคาหุ้น 2.56
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,540,090,819
No. ShareHolder (NER) วันที่ 08/05/19 วันที่ 01/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์936,067,20060.78% (+0.73)924,780,00060.05%
2นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง21,000,0001.36% (+1.36)0
3นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์17,000,0001.10% (+1.10)0
4นาย ณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์10,869,1000.71% (+0.71)0
5นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า10,100,0000.66% (+0.66)0
6นาย สมภพ ติงธนาธิกุล9,800,0000.64% (+0.64)0
7นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล9,400,0000.61% (+0.61)0
8นาย วิชาญ ล้อสิริไพบูลย์9,000,0000.58% (+0.58)0
9นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา8,540,0000.55% (+0.55)0
10นาย วีระพล งามวงษ์วาน8,400,0000.55% (+0.55)0
11นาย มานิต วัฒนเสน7,900,0000.51% (+0.51)0
12นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา0 (-0.97)15,000,0000.97%
13นาง นรินทร์ จึงธนสมบูรณ์0 (-0.44)6,710,0000.44%
14นางสาว นลินี แจ่มวุฒิปรีชา0 (-0.39)6,000,0000.39%
15นาย จุลนนท์ ศรีธัญรัตน์0 (-0.34)5,200,0000.34%
16นาย ประวิทย์ ลิ้มไพรสันต์0 (-0.30)4,630,0000.30%
17นาง ภณิดา จึงธนสมบูรณ์0 (-0.29)4,480,0000.29%
18นาง ชุม จึงธนสมบูรณ์0 (-0.26)4,030,0000.26%
19นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข0 (-0.26)4,000,0000.26%
20นางศิถี บุณยะปานะ และนางสาวสินี ศรีวิกรม์ และนายพณพร0 (-0.20)3,143,6000.20%

กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง