คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NER

บริษัท บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
หมวดธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร
ที่อยู่ เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
โทรศัพท์ 0-4466-6928, 0-4466-6929
โทรสาร 0-4466-6212, 0-4466-6213
เว๊บไซต์ http://www.nerubber.com
ราคาหุ้น 2.88
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 1,539,974,069
No. ShareHolder (NER) วันที่ 28/08/19 วันที่ 08/05/19 วันที่ 01/11/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1นาย ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์938,306,20060.93% (+0.15)936,067,20060.78% (+0.73)924,780,00060.05%
2นาย ชัยยันต์ เอื้อวัฒนา24,555,8001.59% (+1.04)8,540,0000.55% (+0.55)0
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด20,183,8911.31% (+1.31)0 0
4นาย ประกิจ ลิขิตเลอสรวง19,000,0001.23% (-0.13)21,000,0001.36% (+1.36)0
5นาย สมศักดิ์ ตัณทนาวิวัฒน์17,420,0001.13% (+0.03)17,000,0001.10% (+1.10)0
6นาย กฤช นิลพันธุ์12,500,0000.81% (+0.81)0 0
7นาย พีระศักดิ์ หินเมืองเก่า12,050,0000.78% (+0.12)10,100,0000.66% (+0.66)0
8นาย อนุรักษ์ บุญแสวง10,939,0000.71% (+0.71)0 0
9นาย สมภพ ติงธนาธิกุล9,800,0000.64% 9,800,0000.64% (+0.64)0
10นาย มานิต วัฒนเสน8,700,0000.56% (+0.05)7,900,0000.51% (+0.51)0
11บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)8,653,0000.56% (+0.56)0 0
12นาย วีระพล งามวงษ์วาน8,400,0000.55% 8,400,0000.55% (+0.55)0
13นาย ณัฏฐชัย รัตนะธัมมาวงศ์0 (-0.71)10,869,1000.71% (+0.71)0
14นาง วันทนีย์ เพชรโลหะกุล0 (-0.61)9,400,0000.61% (+0.61)0
15นาย วิชาญ ล้อสิริไพบูลย์0 (-0.58)9,000,0000.58% (+0.58)0
16นาง ทัศนีย์ ยังมีวิทยา0 0 (-0.97)15,000,0000.97%
17นาง นรินทร์ จึงธนสมบูรณ์0 0 (-0.44)6,710,0000.44%
18นางสาว นลินี แจ่มวุฒิปรีชา0 0 (-0.39)6,000,0000.39%
19นาย จุลนนท์ ศรีธัญรัตน์0 0 (-0.34)5,200,0000.34%
20นาย ประวิทย์ ลิ้มไพรสันต์0 0 (-0.30)4,630,0000.30%
21นาง ภณิดา จึงธนสมบูรณ์0 0 (-0.29)4,480,0000.29%
22นาง ชุม จึงธนสมบูรณ์0 0 (-0.26)4,030,0000.26%
23นาง ขันทอง อุดมมหันติสุข0 0 (-0.26)4,000,0000.26%
24นางศิถี บุณยะปานะ และนางสาวสินี ศรีวิกรม์ และนายพณพร0 0 (-0.20)3,143,6000.20%
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง