ข้อมูลหุ้น NEP

บริษัท บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
ที่อยู่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2271-4213-16
โทรสาร 0-2271-4416
เว๊บไซต์ www.nep.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน