ข้อมูลหุ้น NCH

บริษัท บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ 1/765 หมู่ 17 ถนนพหลโยธิน กม.26 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 0-2993-5080-7
โทรสาร 0-2533-7767
เว๊บไซต์ http://www.ncgroup.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน