คำค้นชื่อหุ้น ชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหุ้น NC

บริษัท บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2294-6999
โทรสาร 0-2294-3803
เว๊บไซต์ www.newcity.co.th
ราคาหุ้น 9.35
จำนวนหุ้นจดทะเบียนโดยประมาณ 14,952,339
No. ShareHolder (NC) วันที่ 26/03/21 วันที่ 14/08/20 วันที่ 26/06/20 วันที่ 24/03/20 วันที่ 03/05/19 วันที่ 07/05/18
จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน% จำนวนหุ้น สัดส่วน%
1บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด5,683,38438.01% 5,683,38438.01% 5,683,38438.01% 5,683,38438.01% 5,683,38438.01% (+2.82)5,260,74035.19%
2บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)2,317,73815.50% 2,317,73815.50% 2,317,73815.50% 2,317,73815.50% 2,317,73815.50% 2,317,73815.50%
3บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด993,6796.65% 993,6796.65% (+0.13)974,1796.52% (+0.93)835,3795.59% 835,3795.59% (+0.01)834,2795.58%
4บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)788,7445.28% 788,7445.28% 788,7445.28% 788,7445.28% 788,7445.28% 788,7445.28%
5นาย บุญปกรณ์ โชควัฒนา604,4924.04% 604,4924.04% 604,4924.04% 604,4924.04% 604,4924.04% 604,4924.04%
6น.ส. วรวรรณ โชควัฒนา390,9682.62% 390,9682.62% 390,9682.62% 390,9682.62% 390,9682.62% 390,9682.62%
7นาย พิภพ โชควัฒนา355,8822.38% 355,8822.38% 355,8822.38% 355,8822.38% 355,8822.38% 355,8822.38%
8น.ส. วรวงศ์ โชควัฒนา350,0002.34% 350,0002.34% 350,0002.34% 350,0002.34% 350,0002.34% (+0.07)340,0002.27%
9นาง ศิรินา ปวโรฬารวิทยา303,4142.03% 303,4142.03% 303,4142.03% 303,4142.03% 303,4142.03% 303,4142.03%
10บริษัท ยูนีเวอร์สบิวตี้ จำกัด300,0332.01% 300,0332.01% 300,0332.01% 300,0332.01% 300,0332.01% 300,0332.01%
11บริษัท โชควัฒนา จำกัด0 (-1.99)297,2241.99% 297,2241.99% 297,2241.99% 297,2241.99% 297,2241.99%
12บริษัทเงินทุนหลักทรั ธนพล จำกัด(มหาชน)0 (-1.75)261,6001.75% 261,6001.75% 261,6001.75% 261,6001.75% (+1.75)0
13MR. WU TEH SEN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด0 (-1.53)228,3001.53% 228,3001.53% 228,3001.53% 228,3001.53% 228,3001.53%
14น.ส. วิภารัตน์ บุญสิทธิ์0 (-1.36)203,0001.36% 203,0001.36% 203,0001.36% 203,0001.36% 203,0001.36%
15นาย ชัย โสภณพนิช0 (-1.12)166,8061.12% 166,8061.12% 166,8061.12% 166,8061.12% 166,8061.12%
16บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)0 (-0.79)118,4790.79% 118,4790.79% 118,4790.79% 118,4790.79% 118,4790.79%
17นาย วิชัย โชคภัทรมนตรี0 (-0.52)77,0480.52% 77,0480.52% 77,0480.52% 77,0480.52% 77,0480.52%
18นายแพทย์ วิชรัตน์ ชวาลอัมพร0 0 0 (-1.36)202,8561.36% 202,8561.36% 202,7561.36%
19นาย สุวิน เด่นประเสริฐสุข โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เจ้าพระยา จำกัด0 0 0 0 0 (-2.83)422,6442.83%
20บริษัทเงินทุนหลักทรั ธนพล จำกัด (มหาชน)0 0 0 0 0 (-1.75)261,6001.75%
นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) ถือหุ้นตัวไหนบ้าง
No.ผู้ถือหุ้นStockจำนวนเงิน (บาท)
1บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)IT -บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET48,157,804
2บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)NPK -บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)mai20,854,774
3บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)BTNC -บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน)SET3,752,870
Total72,765,448
กรุณาตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องกับ set.or.th อีกครั้ง