ข้อมูลหุ้น NC

บริษัท บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค
หมวดธุรกิจ แฟชั่น
ที่อยู่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
โทรศัพท์ 0-2294-6999
โทรสาร 0-2294-3803
เว๊บไซต์ www.newcity.co.th
ราคาหุ้น
จำนวนหุ้นจดทะเบียน